ekopracowniaW kwietniu 2015 roku szkoła przystąpiła do Konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Moja wymarzona ekopracownia - 2015” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt p.n. „Ekologia w kształceniu zawodowym”- Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie przygotowany przez nauczycieli geografii, chemii, biologii, fizyki i przedmiotów zawodowych (zawód technik logistyk) pod kierunkiem p. dyrektora W. Banasiaka zyskał akceptację jury konkursu. Jego celem była modernizacja i wyposażenie pracowni ekologicznej w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne.

BrazowaTarcza2016

„Grabski” to szkoła, w której warto się uczyć! Od lat jesteśmy w czołówce techników pod względem jakości nauczania i , co za tym idzie, zdawalności egzaminów zewnętrznych – matury oraz egzaminów zawodowych. Potwierdzeniem pozycji szkoły jest Brązowa Tarcza Jakości, którą otrzymaliśmy w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016.

Warto podkreślić, że jako jedyne technikum w powiecie kutnowskim spełniliśmy wyśrubowane kryteria rankingu i otrzymaliśmy to prestiżowe wyróżnienie. Nie po raz pierwszy. W poprzednim zestawieniu mogliśmy się poszczycić Srebrną Tarczą. Świadczy to o skuteczności metod przekazywania wiedzy i wysokim poziomie kształcenia. Szkoła kładzie nacisk na powiązanie wiedzy z praktycznymi umiejętnościami, które sprawdza egzamin zawodowy. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i artystyczne. W tym właśnie tkwi nasz sukces, którego nie byłoby bez zaangażowania nauczycieli i młodzieży, wspólnoty celów i determinacji w ich realizowaniu.

Przypominamy, że indywidualne spotkanie nauczycieli

z Rodzicami odbędzie się w dniu 06 czerwca 2016 roku (poniedziałek)

godz. 16:30 - 17:30.

Serdecznie zapraszamy

20 maja br. uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego czytali bajki dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie (wcześniej czytali bajki w przedszkolu „Jarzębinka”).


Tym razem w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, mającej na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, uczestniczyło ośmioro czytających: Klaudia Szymczak, Karina Piłacik, Krzysztof Olczyk (z  klasy II TOR) oraz Nina Bonawenturczak, Karolina Andrusiak, Agnieszka Mielczarek, Karolina Kacprzak i Adam Jardzioch (z klasy III TOR). Uczniów przygotowali nauczyciele bibliotekarze – p. Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i p. Robert Wilczyński.

serceCo roku wspieramy Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie na terenie Kutna.

Zbieramy środki pielęgnacyjne, np. mydła, płyny do kąpieli, chusteczki nawilżające i inne środki higieniczne.

Dary proszę przynosić do p. Moniki Kowalskiej s.39, do dnia 17.06.2016r.

Liczymy na Waszą pomoc! 

W dniu 17 maja 2016 r. uczniowie klasy II TI odwiedzili Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Kutnie mieszczącą się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Wł. Jagiełły. Podczas wizyty zapoznali się z historią biblioteki, zasadami jej funkcjonowania, zbiorami książkowymi oraz katalogiem on-line.

W bieżącym roku mija 170. rocznica urodzin oraz 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza, w związku z powyższym 18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza„by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości” – napisano w uchwale. 

W ramach popularyzacji twórczości pierwszego Polaka uhonorowanego Nagrodą Nobla uczniowie naszej szkoły obejrzeli prezentację multimedialną  pt. „Henryk Sienkiewicz – polski pisarz historyczny” przedstawiającą biografię i twórczość autora Trylogii oraz wysłuchali dwóch opowiadań – „Legendy Żeglarskiej” – czytanej przez Patryka Pawlikowskiego oraz „Dwóch łąk” w interpretacji p. Agnieszki Mikołajczyk – kierownik biblioteki.

Spotkanie odbyło się w ramach współpracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego z Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego. Filia
w Kutnie.

 

Zespół Szkół Nr3 im. Władysława Grabskiego otrzymał tytuł „Szkoła wolna od dopalaczy" w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Jego celem było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z zażywania tych niebezpiecznych dla życia substancji.

Od 1 października 2015 r. do końca kwietnia 2016r. realizowane były zadania przewidziane w regulaminie:

  •  „Używkom mówię nie” - inscenizacje kształtujące postawy asertywności  w sytuacjach zagrożenia dopalaczami oraz  dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem tych środków,
  • przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Dopalacze - jak się przed tym bronić”,
  • „Nie daj się wypalić” -€ międzyszkolna kampania informacyjna,
  • przygotowanie plakatów pod hasłem „Stop dopalaczom!” w ramach konkursu szkolnego,
  • zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej spotkania z ratownikiem medycznym na temat szkodliwości dopalaczy oraz z policjantem na temat odpowiedzialności prawnej wynikającej z ich rozprowadzania,  
  • zorganizowanie dla młodzieży zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • akcja „Pakt przeciwko dopalaczom”,
  • projekcje filmów opartych o osobiste doświadczenia ludzi uzależnionych od środków psychoaktywnych,
  • przeprowadzenie godzin z wychowawcą aktywizującą metodą dramy, będących podsumowaniem wiedzy na temat szkodliwości dopalaczy,
  • udział nauczycieli w kursie „Dopalacze - nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych”.

W wyżej opisanych przedsięwzięciach wzięła udział cała społeczność uczniowska, rodzice i nauczyciele. Warto podkreślić bardzo duże zaangażowanie  uczestników konkursu w wykonywanie poszczególnych zdań.

Jesteśmy przekonani, że tytuł „Szkoła wolna od dopalaczy” będzie miał wymierny wpływ na zachowania uczniów i ustrzeże ich przed zgubnymi skutkami zażywania niebezpiecznych dla życia i zdrowia środków.

Koordynatorką konkursu była p. Barbara Jóźwiak.

W ramach akcji „Psom na pomoc” przez cały kwiecień trwała w naszej szkole zbiórka na rzecz potrzebujących zwierząt. Włączyli się w nią także uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie. 16 maja nasi młodzi przyjaciele  odwiedzili „Grabskiego”, aby podsumować zbiórkę. Korzystając z okazji zwiedzili szkołę i porozmawiali ze starszymi kolegami. Było to bardzo miłe spotkanie w szczytnym celu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji „Psom na pomoc”.

21 kwietnia  oraz 12 maja, po raz kolejny, młodzież naszej szkoły uczestniczyła w Drzwiach otwartych Politechniki Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Uczniowie z klas I i II TL oraz II TOR, pod opieką p. Joanny Maruszewskiej i p. Renaty Kubickiej, zapoznali się z zasobami i technologiami, jakimi dysponuje uczelnia. Odwiedzili takie miejsca jak: Laboratorium Mieszania, gdzie usłyszeli o negatywnym wpływie gęstych ścieków na środowisko. Znajduje się w nim drukarka 3D, która bardzo zainteresowała naszych uczniów. W Laboratorium Analiz Środowiskowych i Laboratorium Technologii Wody i Ścieków  otrzymali informacje na temat nowoczesnej metody oczyszczania ścieków promieniami UV. Odwiedzili również Laboratorium Analiz Odpadów, Laboratorium Procesów Podstawowych oraz Laboratorium Automatyki, Wentylacji, Klimatyzacji i Ciepłownictwa. Uczniom udało  się poznać zasady działania goniometru oraz popularnego obecnie panelu słonecznego, zwanego "solarem". Dowiedzieli się, jak działa nowoczesna aparatura i urządzenia wykorzystywane do badania różnych zjawisk zachodzących w środowisku. Doświadczenia i eksperymenty w poszczególnych laboratoriach przeprowadzali pracownicy politechniki, a zwiedzanie umilały liczne pokazy studentów oraz ciekawe konkursy.

 

targipracy30 maja 2016 r. w Kutnowskim Domu Kultury odbędą się I Powiatowe Targi Pracy organizowane przez Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy w Kutnie.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Poszukiwane na rynku pracy zawody, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, nowoczesna baza dydaktyczna - to nasze atuty.

Czekamy na Was w godzinach: 10.00 – 15.00! Zapraszamy!