Spotkanie z poezją współczesną

piotrsliwinski9 września 2014 r. w ramach VIII Wrześniowych Haustów Poetyckich odbył się wykład prof. Piotra Śliwińskiego, wykładowcy UAM, poświęcony Polskiej poezji najnowszej wobec historii i tradycji. W spotkaniu zorganizowanym przez MiPBP w Kutnie uczestniczyli uczniowie klasy IV TE pod opieką p. Roberta Wilczyńskiego.
Tegoroczna edycja imprezy stawia sobie za cel, jak czytamy w programie spotkań, próbę odpowiedzi na pytania „jak opowiedzieć polskość językiem współczesnym, z perspektywy człowieka, któremu świat oferuje wolność za cenę utraty tożsamości? Kim bylibyśmy jako naród, nie potrafiąc wyrazić głośno zbiorowego doświadczenia XX i XXI wieku? Czy poezja ma szansę powrotu do swoich narodowych obowiązków?”

Prof. Piotr Śliwiński przedstawił, jak wraz z upowszechnianiem piśmiennictwa i w kontekście historii Polski zmieniało się rozumienie powinności pisarskich i zadań literatury. Przywołał literaturę stanisławowską, dziewiętnastowieczne idee poświęcenia jednostki dla sprawy narodowej, a także próby zerwania z romantyczną tradycją zobowiązań pisarza wobec narodu, charakterystyczne zwłaszcza dla literatury lat 20. i po roku 1989.
Po dość obszernej prezentacji zagadnienia związków literatury z życiem narodu profesor Śliwiński, przywołując poezję Nowej Fali (zwanej też Pokoleniem 68), przedstawił paralelę pomiędzy walką z ówczesną zmistyfikowaną rzeczywistością w języku propagandy PRL-u a współczesnymi zagrożeniami związanymi z homogenizacją kultury i uprzedmiotowieniem człowieka.

Czytaj więcej: Spotkanie z poezją współczesną

Uwaga

KLUB DOBREGO SERCA

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

Żegnajcie słoneczne plaże, górskie wędrówki, lasy i jeziora! Czas wrócić do szkolnych ławek i sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą nowy rok szkolny.

Punktualnie o godzinie 9-ej p. wicedyrektor Henryka Engel powitała uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych na inauguracji roku 2014/2015. W sposób szczególny, w imieniu całej społeczności szkolnej powitała nowego dyrektora p. Wojciecha Banasiaka. Pani wicedyrektor do bukietu kwiatów dołączyła życzenia wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


Pan dyrektor Wojciech Banasiak skierował do zebranych następujące słowa: „ Początek roku szkolnego to ważne wydarzenie dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Jest to wyjątkowe przeżycie dla uczniów klas pierwszych. W tej szkole będziecie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Za niecałe cztery lata zdacie egzamin maturalny i uzyskacie kwalifikacje w bardzo atrakcyjnych zawodach. Tego wszystkiego bardzo serdecznie wam życzę”. Wyraził przekonanie, że wszyscy, a zwłaszcza uczniowie klas starszych udzielą pierwszoklasistom niezbędnego wsparcia i pomocy. Pan dyrektor podzielił się z zebranymi osobistą refleksją: „ Początek roku szkolnego 2014/2015 to ważne wydarzenie również dla mnie, bowiem pierwszy raz przeżywam ten dzień jako dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego. Powierzenie tego stanowiska jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, jest również wielkim wyzwaniem, gdyż będę kierował szkołą o wyjątkowej historii, z wielkimi tradycjami, mającą za patrona wybitnego Polaka, ekonomistę i myśliciela - Władysława Grabskiego. Będę zarządzał placówką, która jest rozpoznawalna nie tylko na terenie powiatu kutnowskiego, ale również daleko poza jego granicami.” Na zakończenie swego wystąpienia pan dyrektor złożył życzenia „spełnienia zamierzeń i oczekiwań” uczniom i ich rodzicom, nauczycielom „satysfakcji z wykonywanej pracy i wielu sukcesów dydaktycznych oraz wychowawczych”, partnerom i przyjaciołom szkoły „owocnej współpracy”. Przekazał również zebranym życzenia nadesłane przez władze oświatowe i samorządowe.

Do życzeń dołączyły się: zastępca przewodniczącej Rady Rodziców - p. Beata Czekalska i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Paulina Fijałkowska.

1 września to nie tylko początek roku szkolnego, ale także rocznica wybuchu II wojny światowej. Refleksje na temat przebiegu i skutków tego największego w dziejach świata konfliktu zbrojnego przedstawił p. Piotr Bielicki – nauczyciel historii.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby podzielić się wrażeniami z wakacji.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/15

Przed spisaniem podręczników ze szkolnego zestawu obowiązującego w roku szkolnym 2014/2015 uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wykazem przedmiotów realizowanych w danej klasie.

Wykaz przedmiotów obowiązujących w klasach I w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz przedmiotów obowiązujących w klasach II w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz przedmiotów obowiązujących w klasach III w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz przedmiotów obowiązujących w klasach IV w roku szkolnym 2014/2015

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Nadszedł czas pożegnania…

Czerwiec to szczególny miesiąc w szkolnym kalendarzu. Kończy się rok szkolny, na uczniów czeka już wakacyjna przygoda. To także moment podsumowań całorocznej pracy, której efekty znajdują się na cenzurkach.

27 czerwca ostatni raz w tym roku zabrzmiał dzwonek dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego. Pani dyrektor Zofia Falborska podkreśliła zaangażowanie młodzieży w liczne  olimpiady i konkursy. 

Galeria zdjęć z uroczystości.

Czytaj więcej: Nadszedł czas pożegnania…

"Biblioteka moich marzeń"

W dniu 26 czerwca br. rozstrzygnięty został konkurs literacki pod hasłem „Biblioteka moich marzeń”. Miał on na celu zachęcić uczniów do wypowiedzenia się na temat sformułowany w tegorocznym haśle konkursowym oraz zaprezentować talenty literackie młodzieży naszej szkoły.  

Na konkurs wpłynęły 22 prace. Komisja w składzie:  Magdalena Trzeciak-Jóźwiak, Agnieszka Sędkowska i Robert Wilczyński po zapoznaniu się z nimi postanowiła  przyznać:

  • I miejsce – Kornelowi Lewarskiemu z kl. I TI,
  • II miejsce – Krzysztofie Kucharskiej z kl. I TE,
  • III miejsce – Michałowi Krawczykowi z kl. I TI.

Wszystkie nagrodzone utwory to formy prozatorskie reprezentujące wysoki poziom literacki. Jury szczególnie doceniło: kompozycję tekstów, wyobraźnię, a także poprawność stylistyczno-językową. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, które zostały wręczone 27 czerwca br. w czasie zakończenia roku szkolnego.  Wszystkim  uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za nadesłane prace oraz zapraszamy do uczestnictwa w konkursie
w przyszłym roku szkolnym.

Ogłoszenie dla Maturzystów

UWAGA ABSOLWENCI!!!

Uprzejmie informuję, że 27 czerwca br. (piątek)

od godz. 10.00 w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości.

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście

z dokumentem tożsamości.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Uczniowie kl. III TOR wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym w zakresie profilaktyki pt.: „Ars, czyli jak dbać o miłość” autorstwa dr. Andrzeja Wojcieszka w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
ARS005ARS004ARS006
Celem  tego programu edukacyjnego jest:
- dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, odpowiedniego dystansu do używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny, narkotyków);
- kształtowanie postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym;
- kształtowanie postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych przez mężczyzn;
- uzupełnienie działaniami edukacyjnymi szerszych procedur podjętych w ramach projektu poświęconego zdrowiu kobiet w wieku prokreacyjnym.

Program został zrealizowany podczas trzech spotkań 2-godzinnych i dotyczył:
Część I ARS VIVENDI - sztuka życia. Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości.
Część II ARS AMANDI - sztuka kochania a substancje psychoaktywne. Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?
Część III ARS AMANDI - sztuka rodzenia (zdrowego potomstwa). Substancje psychoaktywne a zdrowie potomstwa.

.