obrazek przedstawiający logo Srebrnej Tarczy 2015

Witaj szkoło!

Wielkość liter:

Szybko upłynęły słoneczne wakacje! Powoli żegnamy się z czasem beztroski i wakacyjnej przygody. Na dziedzińcu, po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, społeczność szkolna odśpiewała hymn państwowy. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim czekające nas wyzwania, którym postaramy się sprostać.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i absolwentów. „Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, kiedy po wakacyjnym odpoczynku stawiamy sobie nowe zadania, opracowujemy ambitne plany i z optymizmem patrzymy w przyszłość… Jestem przekonany, że kolejny rok będzie dla naszej szkoły czasem, w którym potwierdzona zostanie jej niezmienna od lat wysoka jakość kształcenia”.

Szczególne życzenia pan dyrektor skierował do uczniów klas pierwszych, gratulując im „wyboru szkoły zawodowej z pięknymi tradycjami i wyjątkowym patronem – Władysławem Grabskim. Pamiętajcie, że rozpoczynacie wielką przygodę z przyszłym zawodem, tu nawiążecie nowe przyjaźnie, rozwiniecie swoje pasje i zainteresowania. Niech nowy rok szkolny przyniesie wam sukcesy i radość z możliwości korzystania z wiedzy, a nauka pozwoli odkrywać nieznany dotąd świat.”
Pan dyrektor życzył wszystkim, aby nowy rok szkolny był źródłem radości, satysfakcji i sukcesów. Do życzeń dołączyli się przedstawiciel Rady Rodziców – pan Paweł Zieliński, Samorząd Uczniowski, a także władze i zaprzyjaźnione instytucje, m.in. Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji Narodowej, Wiceminister Rady Ministrów Ministra Gospodarki, Rzecznik Praw Dziecka. 

Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym babim latem. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy zapomnieć o tym, co wydarzyło się 1 września 1939 r. – mówił pan Grzegorz Jaskułowski – nauczyciel historii, który podzielił się z zebranymi refleksją na temat wybuchu i przebiegu II wojny światowej. Szczególnie podkreślił potrzebę pamięci o ofiarach tego najtragiczniejszego konfliktu w dziejach świata. Była to chwila zadumy nad historią, czas oddania hołdu walczącym.

Następnie pan dyrektor Wojciech Banasiak poinformował o zmianach organizacyjnych przeprowadzonych w szkole. Podziękował za współpracę pani Annie Janiak i przedstawił uczniom nową wicedyrektor - panią Iwonę Smolińską oraz zatrudnionych nauczycieli: panią Martę Bednarek- nauczycielkę matematyki, pana Piotra Szutoczkina- nauczyciela języka angielskiego, pana Grzegorza Kłosika – nauczyciela wychowania fizycznego. 

Dużym powodem do dumy jest wygrana w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja wymarzona ekopracownia – 2015”. Efektem projektu będzie sala wyposażona w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne służce edukacji ekologicznej – podkreślił pan dyrektor.
Po części oficjalnej młodzież wraz z wychowawcami udała się do klas, aby podzielić się swoimi wrażeniami z minionych już, niestety, wakacji!

Informacja

Wielkość liter:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się

w dniu 01 września 2015 r. (wtorek) o godz. 9.00.

„Moja wymarzona ekopracownia - 2015”

Wielkość liter:

Nasza szkoła uczestniczyła w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na najlepszy projekt pracowni przyrodniczej i zajęć pozalekcyjnych. Wniosek przygotowany przez nauczycieli geografii, chemii, biologii, fizyki i przedmiotów zawodowych (zawód logistyk) pod kierunkiem p. dyrektora W. Banasiaka zyskał akceptację jury konkursu. Przyznana dotacja przeznaczona będzie na remont i wyposażenie pracowni, w której zgodnie z projektem p.n. „Ekologia w kształceniu zawodowym” będą się odbywały zajęcia służące rozwijaniu zainteresowań i pasji naszych uczniów.

Uwaga

Wielkość liter:

WAŻNE  KOMUNIKATY  W  ZAKŁADCE  DLA  NAUCZYCIELI

UWAGA ABSOLWENCI !!!

Wielkość liter:

Prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego poprawkowego posiadają Absolwenci,
którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju 2015 r. ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
w części ustnej i części pisemnej i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu
(w części ustnej lub pisemnej).

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym powinni złożyć
do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektora) macierzystej szkoły pisemne oświadczenie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły) 
o ponownym przystąpieniu do danego egzaminu do 07 lipca 2015 r. (wtorek).

W dniu 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 9:00 rozpocznie się pisemny egzamin maturalny
w terminie poprawkowym; egzaminy ustne odbędą się w terminie 24 – 28 sierpnia 2014 r.;
wydanie świadectw
- 11 września 2015 r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie ogłoszony do dnia 10 sierpnia br. na stronie www szkoły (www.grabski.edu.pl).

Kutno, dnia 30.06.2015 r.

Witajcie wakacje!!!

Wielkość liter:

Nadeszły długo oczekiwane wakacje! To radosny dzień dla każdego ucznia, ale też doskonały moment, aby dokonać podsumowania całorocznej pracy. Pan dyrektor Wojciech Banasiak zwrócił się do zebranych podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. „ Kończy się kolejny rok wytężonej pracy. Z tej okazji składam podziękowania całemu gronu pedagogicznemu - nauczycielom, wychowawcom, a także pracownikom szkoły. Dziękuję Państwu za dzielenie się swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem, podejmowanie się odpowiedzialnego trudu wychowania.” Szczególnie serdecznie podziękował rodzicom za wspieranie nauczycieli w codziennym życiu szkoły. 
Pan dyrektor podkreślił również, że mijający rok był dla naszej szkoły okresem wielu sukcesów. Uczniowie rozwijali swoje talenty, zajmowali znaczące miejsca w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. 
„Jesteśmy szkołą zawodową, dlatego istotną częścią naszej działalności jest współpraca z pracodawcami, instytucjami lokalnego i regionalnego rynku pracy w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego.” Jest ona fundamentem właściwego jej funkcjonowania – powiedział pan dyrektor.
Dużym osiągnięciem całej szkolnej społeczności było zdobycie „Srebrnej tarczy” w ogólnopolskim rankingu szkół ponagimnazajnych „Perspektywy”.  

GALERIA ZDJĘĆ

Czytaj więcej: Witajcie wakacje!!!

UWAGA ABSOLWENCI !!!

Wielkość liter:

Uprzejmie informuję, że 30 czerwca br. (wtorek) 
od godz. 10.00 w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości.

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście
z dokumentem tożsamości.

Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 3
w ZS Nr 3 im. Wł.Grabskiego w Kutnie
jest wśród najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015
i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2015”.

2015  |  Oficjalna Strona Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie