Uwaga!

UWAGA

„Mistrzowie renesansu”

17 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spektaklu teatru „Artenes” pt. „Mistrzowie renesansu”.

Reżyser przedstawienia, wykorzystując ciekawy pomysł przemieszczania się w czasie za pomocą lustra Twardowskiego, doprowadził do spotkania trzech wielkich mistrzów renesansu: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. W ten zaskakujący sposób zaprezentował szlachecką mentalność i najważniejsze ideały epoki: zafascynowanie człowiekiem, zachwyt nad bogactwem i zmiennością świata, świadomość odrębności języka polskiego. W spektaklu wykorzystano fragmenty poezji twórców renesansowych: fraszki, pieśni i treny Kochanowskiego oraz sonety Sępa-Szarzyńskiego.

Było to interesujące przedstawienie i, pomimo lekkości w ujęciu tematu, nie zabrakło w nim walorów dydaktycznych.

Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Ks. Adam Boniecki, marianin, były generał tego zakonu, wieloletni redaktor naczelny polskiej edycji „L’Ossservatore Romano” i „Tygodnika Powszechnego” przyjechał do Kutna na spotkanie z czytelnikami. Uczestniczyli w nim uczniowie naszej szkoły z klas III TE i II TL pod opieką pań Anny Janiak i Katarzyny Kopańskiej – Zimnej.

Konwencja spotkania oparta była na dialogu - młodych ludzi zadających pytania z bohaterem spotkania. Tematy były różne, niektóre z nich drażnią i dzielą, inne inspirują i łączą ludzi. Jak mówi ksiądz Boniecki: „Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi” i starał się na wszystkie cierpliwie odpowiadać.

Zaskoczył uczestników spotkania witalnością, dowcipem, niezwykłą mądrością i przenikliwością wywodu. Arcybiskup Henryk Muszyński napisał: „Ks. Boniecki ma odwagę iść tam, gdzie inni nie pójdą, podjąć tematy, których wielu woli unikać. Milczenie przecież niczego nie załatwi”.

I rzeczywiście ksiądz pokazał, w jaki sposób należy prowadzić dialog w środowisku pluralistycznym, czym zjednał sobie młodych ludzi. Świadczą o tym poniższe refleksje młodzieży. Nawet jeśli nie wszyscy zgadzali się z jego poglądami, to niewątpliwie potrafili docenić zaangażowanie i otwartość na problemy nurtujące Polaków.

Po spotkaniu można było nabyć książki z dedykacją ks. Bonieckiego.

Czytaj więcej: Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Spotkanie po latach czyli „oswobodzone wspomnienia”

1

Dnia 11 października br. szkołę odwiedziły Absolwentki Liceum Ekonomicznego z lat 1973-1977,  które przyjechały z różnych stron Polski na spotkanie ze swoją wychowawczynią Zofią Falborską. „Na zjeździe Absolwentów w 2012 r. zadeklarowały swą obecność w roku zakończenia mojej pracy zawodowej” – wspomina Zofia Falborska.

„Było to bardzo wzruszające wydarzenie, gdyż z nimi łączą się początki mojej pracy dydaktycznej i pierwsze doświadczenia wychowawcze. Minęło 37 lat, kiedy otrzymały świadectwa dojrzałości i zjawiły się licznie w roku dla mnie tak znamiennym – przejścia na emeryturę. Historia zatoczyła koło!

Zwiedzały szkołę i szukały w niej swoich wspomnień, przekraczając jej magiczny próg miały znów 18 lat, wypełniając ją gwarem i radosnym śmiechem i, mimo że niektóre są już babciami – zachowywały się tak, jakby wszechwładny czas tu stracił swą moc. Z sentymentem i estymą wspominały swoich nauczycieli, szczególnie ciepło mówiły o ówczesnym dyrektorze Czesławie Falborskim i Państwu Krystynie i Tadeuszu Jareckich.

Cudowne dziewczyny – zawsze byłam z nich dumna – wyróżniały się nie tylko „kołnierzykami w kropeczki”, ale inteligencją, kulturą bycia i ambicją, gdyż często zajmowały pierwsze miejsce w szkolnych rankingach.

Dziękuję Im za niezapomniane wzruszenia!”

Spotkanie było  świadectwem żywej pamięci o szkole, nauczycielach, przyjaciołach z młodzieńczych lat, tęsknoty za  niepowtarzalną atmosferą…  Tworzyły ją szkolny mundurek, biały kołnierzyk, tarcza, a przede wszystkim poczucie więzi i prawdziwej przyjaźni, które towarzyszą Absolwentom na ścieżkach ich życia.

 

2 3 4 5 6

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁOSZENIE

Biblioteka szkolna organizuje zajęcia z edukacji medialnej 

przeprowadzone w oparciu o filmy „Arka” (reż. G.Jonkajtys) i „Katedra” (reż. T. Bagiński) 
pt. „Tyle wiemy o sobie…” – polski film krótkometrażowy głosem w dyskusji o istocie człowieczeństwa, 
które przeprowadzą pracownicy Biblioteki Pedagogicznej  w Kutnie. 

Odbędą się one 24 października (piątek)  i/lub  27 października (poniedziałek) w naszej szkole 
– czas trwania 45 min.

Wychowawcy oraz polonistki zainteresowani uczestnictwem uczniów w zajęciach proszeni są o kontakt  
w celu ustalenia terminu i godziny, w którym będą one przeprowadzone.

Prosimy o kontakt najpóźniej do poniedziałku (20.10) do godz. 10.30.

Pierwszoklasiści w bibliotece

Stało się już tradycją, że we wrześniu i październiku uczniowie klas pierwszych odbywają wycieczki przedmiotowe do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Tak też było i w tym roku, w dwugodzinnej lekcji bibliotecznej uczestniczyły klasy pierwsze TL, TI, TE, TOR, TH.

Dzięki uprzejmości dyrekcji i bibliotekarzy MiPBP uczniowie mogli  na miejscu zapoznać się z działalnością placówki oraz zwiedzili działy, które wchodzą w jej skład. 

W Wypożyczalni dla dorosłych uczniowie poznali zasady zapisu, korzystania ze zbiorów oraz zapoznali się z elektronicznym katalogiem. Przedstawiona została im również działalność biblioteki w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów książkowych, czasopiśmienniczych oraz audiowizualnych oraz udzielania informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej.

Czytaj więcej: Pierwszoklasiści w bibliotece  

Wycieczka do Nieborowa

W dniach 06 – 07 października 2014 r. uczniowie z klasy IV TE uczestniczyli w dwudniowej wycieczce „Łowicz - Nieborów – Arkadia” zorganizowanej przez wychowawczynię p. Annę Wasielewską. Celem wyjazdu było poznanie miejsc ważnych dla historii naszego kraju oraz wspólne spędzenie czasu w miłej, przyjacielskiej atmosferze.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Łowicza. Pani przewodnik przybliżyła uczestnikom wycieczki  jego historię i zaprezentowała najważniejsze zabytki.
Jest to miasto o nietypowej architekturze, posiadające dwa rynki, w tym jeden trójkątny. Znajduje się tu Muzeum Regionalne i katedra - zabytek o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Świątynię fundowali, a następnie hojnie wyposażali najwyżsi rangą dostojnicy kościelni - arcybiskupi gnieźnieńscy. Obecna katedra jest nekropolią dwunastu arcybiskupów oraz wielu innych dostojników - mieszczącą najwyższej klasy nagrobki, wspaniałe przykłady złotnictwa oraz pamiątki historyczne.
Po zwiedzeniu Łowicza młodzież udała się do Nieborowa. Tu czekały na nią liczne atrakcje: ognisko, pieczenie kiełbasek, śpiewy, ćwiczenie „belgijki”, przeróżne zabawy. Sprawiły, że dość chłodny październikowy wieczór stał się jeszcze na chwilę wspomnieniem wakacyjnych dni.
Głównym punktem programu było zwiedzanie zespołu pałacowo - parkowego Muzeum w Nieborowie. Uczniowie mieli okazję podziwiać wspaniały wystrój wnętrz - meble, rzeźby, obrazy, zbiory biblioteczne, okazałe globusy ziemi i nieba. Wrażenie zrobiły na nich takżeogrody - barokowy z „nieborowskimi babami” oraz sentymentalno – romantyczny w Arkadii. I właśnie Arkadia była ostatnim z miejsc, które uczniowie odwiedzili podczas wycieczki. Przechadzali się po parku krajobrazowym, oglądając Świątynię Diany, akwedukty czy Przybytek Arcykapłana.

Ekonomiści zadowoleni, pełni pozytywnej energii i wspaniałych wspomnień wrócili do Kutna.
Opiekę nad uczniami sprawowały: p. A. Wasielewska, p. A. Krzyżyńska i p. A. Drapińska.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października to dzień wyjątkowy w szkolnym kalendarzu. Świętowaliśmy kolejną rocznicę ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to doskonała okazja, aby uczniowie podziękowali nauczycielom za trud ich codziennej pracy.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał w sposób szczególny przybyłych na tę uroczystość gości – współtwórców dziejów i tradycji szkoły: p. Zofię Falborską, p. Agnieszkę Zawadzką, p. Stanisławę Fangrat, p. Barbarę Kierszkę, p. Krystynę Pisarską, p. Marię Pisarską, p. Janinę Strojecką, p. Czesława Nowaka, p. Zygmunta Pietrzykowskiego, p. Jana Żebrowskiego, p. Lechosława Kubiaka, p. Barbarę Przybylak, ks. Romana Wójcika; przedstawicieli Rady Rodziców: p. Pawła Zielińskiego, p. Beatę Czekalską i p. Martynę Kalinowską, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz młodzież.

Pan dyrektor podkreślił, że święto edukacji to doskonały moment, by z dystansem spojrzeć na szkolne obowiązki, okazać wdzięczność osobom przekazującym wiedzę, a także podziękować tym, którzy aktywnie tę wiedzę przyswajają. Nauczycielom życzył „… aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję i radość z budowania fundamentów pomyślnej przyszłości uczniów”, młodzieży kreatywności, która „wyzwala motywację do ciągłego podejmowania nowych wyzwań”, a całej społeczności szkolnej, żeby ten rok był „źródłem satysfakcji i okazją do wielu imponujących osiągnięć”.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej