Wspominamy powstanie warszawskie

2 października (czwartek) odbędzie się w naszej szkole XVII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Głos Ojczyzny" poświęcony 70. rocznicy powstania warszawskiego. Nagrody dla tegorocznych laureatów ufundowali: Prezydent Miasta Kutno i Starostwo Powiatowe w Kutnie.

pw

Zajęcia integracyjne w Borowie

Tradycyjnie, w drugiej połowie września, odbyły się wyjazdy integracyjne uczniów naszej szkoły do Borowa.

W  ciepłe wrześniowe dni do miejsca urodzin  Patrona udali się uczniowie klas pierwszych. Podczas pobytu w urokliwym majątku odbyły się zajęcia integracyjne  prowadzone przez p. pedagog Magdalenę Golonkę oraz zabawy na świeżym powietrzu zorganizowane przez p. piotra Kubickiego. Uczniowie mieli okazję poznać  historię majątku Grabskich opowiedzianą przez obecnego gospodarza p. Zbigniewa Nygę – prezesa firmy Borland.

W tym roku jeden z wyjazdów - 24 września -  miał charakter szczególny.

Dwór w Borowie odwiedzili: p. Grzegorz Grabski – prawnuk naszego patrona, p. Wojciech Banasiak – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 oraz uczniowie klas I TI i III TOT.

Oprócz tradycyjnych zabaw na świeżym powietrzu i gier integracyjnych uczniowie mieli  okazję wysłuchać ciekawych historii i dykteryjek p. Grzegorza Grabskiego o  naszym patronie i losach  rodziny Grabskich, a także informacji przygotowanych przez p. Piotra Bielickiego – nauczyciela historii.

Na zakończenie wszyscy zrobili sobie fotografię pamiątkową na tle malowniczo położonego dworku.

Jak zawsze przy okazji wyjazdów integracyjnych młodzież poznała sylwetkę Władysława Grabskiego oraz miejsce jego dzieciństwa, a przy tym dobrze się bawiła.

Spotkanie z poezją współczesną

piotrsliwinski11 września 2014 r. w ramach VIII Wrześniowych Haustów Poetyckich odbył się wykład prof. Piotra Śliwińskiego, wykładowcy UAM, poświęcony Polskiej poezji najnowszej wobec historii i tradycji. W spotkaniu zorganizowanym przez MiPBP w Kutnie uczestniczyli uczniowie klasy IV TE pod opieką p. Roberta Wilczyńskiego.
Tegoroczna edycja imprezy stawia sobie za cel, jak czytamy w programie spotkań, próbę odpowiedzi na pytania jak opowiedzieć polskość językiem współczesnym, z perspektywy człowieka, któremu świat oferuje wolność za cenę utraty tożsamości? Kim bylibyśmy jako naród, nie potrafiąc wyrazić głośno zbiorowego doświadczenia XX i XXI wieku? Czy poezja ma szansę powrotu do swoich narodowych obowiązków?

Prof. Piotr Śliwiński przedstawił, jak wraz z upowszechnianiem piśmiennictwa i w kontekście historii Polski zmieniało się rozumienie powinności pisarskich i zadań literatury. Przywołał literaturę stanisławowską, dziewiętnastowieczne idee poświęcenia jednostki dla sprawy narodowej, a także próby zerwania z romantyczną tradycją zobowiązań pisarza wobec narodu, charakterystyczne zwłaszcza dla literatury lat 20. i po roku 1989.
Po dość obszernej prezentacji zagadnienia związków literatury z życiem narodu profesor Śliwiński, przywołując poezję Nowej Fali (zwanej też Pokoleniem 68), przedstawił paralelę pomiędzy walką z ówczesną zmistyfikowaną rzeczywistością w języku propagandy PRL-u a współczesnymi zagrożeniami związanymi z homogenizacją kultury i uprzedmiotowieniem człowieka.

Czytaj więcej: Spotkanie z poezją współczesną

Uwaga

KLUB DOBREGO SERCA

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

Żegnajcie słoneczne plaże, górskie wędrówki, lasy i jeziora! Czas wrócić do szkolnych ławek i sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą nowy rok szkolny.

Punktualnie o godzinie 9-ej p. wicedyrektor Henryka Engel powitała uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych na inauguracji roku 2014/2015. W sposób szczególny, w imieniu całej społeczności szkolnej powitała nowego dyrektora p. Wojciecha Banasiaka. Pani wicedyrektor do bukietu kwiatów dołączyła życzenia wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


Pan dyrektor Wojciech Banasiak skierował do zebranych następujące słowa: „ Początek roku szkolnego to ważne wydarzenie dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Jest to wyjątkowe przeżycie dla uczniów klas pierwszych. W tej szkole będziecie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Za niecałe cztery lata zdacie egzamin maturalny i uzyskacie kwalifikacje w bardzo atrakcyjnych zawodach. Tego wszystkiego bardzo serdecznie wam życzę”. Wyraził przekonanie, że wszyscy, a zwłaszcza uczniowie klas starszych udzielą pierwszoklasistom niezbędnego wsparcia i pomocy. Pan dyrektor podzielił się z zebranymi osobistą refleksją: „ Początek roku szkolnego 2014/2015 to ważne wydarzenie również dla mnie, bowiem pierwszy raz przeżywam ten dzień jako dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego. Powierzenie tego stanowiska jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, jest również wielkim wyzwaniem, gdyż będę kierował szkołą o wyjątkowej historii, z wielkimi tradycjami, mającą za patrona wybitnego Polaka, ekonomistę i myśliciela - Władysława Grabskiego. Będę zarządzał placówką, która jest rozpoznawalna nie tylko na terenie powiatu kutnowskiego, ale również daleko poza jego granicami.” Na zakończenie swego wystąpienia pan dyrektor złożył życzenia „spełnienia zamierzeń i oczekiwań” uczniom i ich rodzicom, nauczycielom „satysfakcji z wykonywanej pracy i wielu sukcesów dydaktycznych oraz wychowawczych”, partnerom i przyjaciołom szkoły „owocnej współpracy”. Przekazał również zebranym życzenia nadesłane przez władze oświatowe i samorządowe.

Do życzeń dołączyły się: zastępca przewodniczącej Rady Rodziców - p. Beata Czekalska i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Paulina Fijałkowska.

1 września to nie tylko początek roku szkolnego, ale także rocznica wybuchu II wojny światowej. Refleksje na temat przebiegu i skutków tego największego w dziejach świata konfliktu zbrojnego przedstawił p. Piotr Bielicki – nauczyciel historii.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby podzielić się wrażeniami z wakacji.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/15

Przed spisaniem podręczników ze szkolnego zestawu obowiązującego w roku szkolnym 2014/2015 uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wykazem przedmiotów realizowanych w danej klasie.

Wykaz przedmiotów obowiązujących w klasach I w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz przedmiotów obowiązujących w klasach II w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz przedmiotów obowiązujących w klasach III w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz przedmiotów obowiązujących w klasach IV w roku szkolnym 2014/2015

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Nadszedł czas pożegnania…

Czerwiec to szczególny miesiąc w szkolnym kalendarzu. Kończy się rok szkolny, na uczniów czeka już wakacyjna przygoda. To także moment podsumowań całorocznej pracy, której efekty znajdują się na cenzurkach.

27 czerwca ostatni raz w tym roku zabrzmiał dzwonek dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego. Pani dyrektor Zofia Falborska podkreśliła zaangażowanie młodzieży w liczne  olimpiady i konkursy. 

Galeria zdjęć z uroczystości.

Czytaj więcej: Nadszedł czas pożegnania…

"Biblioteka moich marzeń"

W dniu 26 czerwca br. rozstrzygnięty został konkurs literacki pod hasłem „Biblioteka moich marzeń”. Miał on na celu zachęcić uczniów do wypowiedzenia się na temat sformułowany w tegorocznym haśle konkursowym oraz zaprezentować talenty literackie młodzieży naszej szkoły.  

Na konkurs wpłynęły 22 prace. Komisja w składzie:  Magdalena Trzeciak-Jóźwiak, Agnieszka Sędkowska i Robert Wilczyński po zapoznaniu się z nimi postanowiła  przyznać:

  • I miejsce – Kornelowi Lewarskiemu z kl. I TI,
  • II miejsce – Krzysztofie Kucharskiej z kl. I TE,
  • III miejsce – Michałowi Krawczykowi z kl. I TI.

Wszystkie nagrodzone utwory to formy prozatorskie reprezentujące wysoki poziom literacki. Jury szczególnie doceniło: kompozycję tekstów, wyobraźnię, a także poprawność stylistyczno-językową. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, które zostały wręczone 27 czerwca br. w czasie zakończenia roku szkolnego.  Wszystkim  uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za nadesłane prace oraz zapraszamy do uczestnictwa w konkursie
w przyszłym roku szkolnym.

.