Zespół Szkół nr.3 im. W.Grabskiego otrzymał Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi przyznany przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi. W ramach akcji „Twoja krew, moje życie” nasza szkoła przyczyniła się do uzupełnienia wiedzy na temat honorowego oddawania krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Koordynatorem akcji była p. Joanna  Maruszewska.
Niech to wyróżnienie będzie zachętą do dalszego udziału społeczności szkolnej w tej szczytnej akcji. 

Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie już po raz kolejny otrzymał srebrną tarczę przyznawaną w rankingu „Perspektyw” najlepszym szkołom w Polsce.

Komisja nadająca to elitarne wyróżnienie uwzględnia w swoim werdykcie sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki na maturze z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i zdawalność na  egzaminie zawodowym. Po zsumowaniu punktów „Grabski”  znalazł się na 160 miejscu wśród najlepszych techników w kraju i na 7 w województwie łódzkim.

W poprzednich latach szkoła również była wysoko oceniana - w 2015 r. otrzymała srebrną tarczę, w 2016 r. brązową. Sukces wskazuje na nieustający progres, bowiem ilość punktów zgromadzonych w tym roku jest zdecydowanie wyższa niż w poprzednich. Świadczy to o dużym zaangażowaniu nauczycieli w swoją pracę oraz o ambicjach i kreatywności uczniów.

Pan Wojciech Banasiak dyrektor ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie tak skomentował to wyróżnienie:

„Jest to wspólny sukces - nauczycieli, zdolnych uczniów i absolwentów,

ich rodziców oraz pozostałych członków naszej szkolnej społeczności.

Wszystkim należą się wielkie gratulacje ”.

Warto podkreślić, że „Grabski” jest jedyną szkołą w powiecie kutnowskim, która w 2017 roku otrzymała srebrną tarczę „Perspektyw”.

Zebrania rodziców - wywiadówki odbędą się 30 stycznia 2017 roku (poniedziałek) wg poniższego harmonogramu.

od godz. 16:30

Lp.

Klasa

Wychowawca

Nr sali

1

I TE/I TOŚ

Pani Katarzyna Grześkowiak

29

2

I TI

Pan Jakub Tarnowski

48

3

I TOR

Pani Katarzyna Szczepaniak

14

4

I TL

Pani Anna Peda

15

5

I TH

Pani Justyna Chrzanowska

52

6

II TE

Pani Monika Kozarska

28

7

II TI

Pan Rafał Prętkiewicz

16

8

II TOR

Pani Agata Krzyżyńska

39

9

II TL

Pani Elżbieta Trawczyńska

10

10

II TH

Pani Aleksandra Szymańska

37

11

III TE

Pani Joanna Maruszewska

42

12

III TI

Pan Dariusz Lewiński

54

13

III TOR

Pani Renata Kubicka

36

14

III TL

Pani Dorota Chojnacka

55

15

III TH

Pani Ewa Szymczak

3

16

IV TE

Pani Sylwia Kubiak

40

17

IV TI

Pan Piotr Bielicki

27

18

IV TOR

Pani Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

33

19

IV TL

Pani Agnieszka Smolarczyk

43

20

IV TH

Pani Mirosława Pietrzykowska

51

Pozostali nauczyciele w godz. 1630 - 1730 pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim

Uczniowie "Grabskiego" otrzymali na koniec roku niesamowity prezent - dwie nowoczesne pracownie komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz wiele pomocy dydaktycznych, które przyczynią się do podniesienia ich kompetencji informatycznych, jak również uatrakcyjnienia zajęć pozalekcyjnych i oferty edukacyjnej.

Środki finansowe przekazane przez organ prowadzący umożliwiły realizację ambitnego planu doposażenia i odnowienia sal lekcyjnych. W sumie zakupiono ponad 30 nowoczesnych komputerów, a także pomoce dydaktyczne spełniające najwyższe standardy jakości kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik logistyk i technik organizacji reklamy.

Oprócz nowych komputerów zakupiono oprogramowanie logistyczne, graficzne, kamerę oraz dron. Wykorzystywane na zajęciach będą z pewnością miały wpływ na wysokie wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Dodatkowo młodzież będzie miała dostęp do najnowocześniejszych technik audiowizualnych stosowanych w informatyce i reklamie - zawodach, w których kształci szkoła.

W połowie grudnia zakończył się trwający dwa miesiące projekt profilaktyki rówieśniczej ,,Przeciwdziałanie wykluczenie społecznemu- współpraca pomiędzy  ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego i SOSW nr2 w Kutnie”.

Przedsięwzięcie było realizowane pod patronatem dyrektorów obu placówek: pana Wojciecha Banasiaka i pani Marzeny Kurpiewskiej.

W projekcie uczestniczyli Damian Pietrzak, Kacper Kamiński i Michał Żydowo- uczniowie ,,Grabskiego” oraz Patrycja Januszewska, Wioletta Marczak, Martyna Wysocka, Adrian Mroziewicz, Adam Baranowski, Łukasz Osmólski, Krystian Bolecki i Michał Wysocki –wychowankowie SOSW nr2. Młodzi ludzie z obu placówek spotykali się, by poznawać podstawy języka migowego, grać w piłkę oraz kręgle uczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Spędzali czas atrakcyjnie i efektywnie.  Na zakończenie – pod kierunkiem pani Doroty Chojnackiej polonistki z ZS nr 3 - przygotowali wspólnie przedstawienie muzyczno-taneczne według jej scenariusza pt.. ,,Za szybą” . W spektaklu wystąpili: Sandra Kucharska, Natalia Lewandowska, Agnieszka Kapruziak, Natalia Roszczyk, Patrycja Januszewska, Wioletta Marczak, Damian Pietrzak, Błażej Heleniak, Paweł Godziemski, Adrian Michalak, Adrian Mroziewicz, Łukasz Osmólski, Adam Baranowski. Reżyserem przedstawienia był Damian Pietrzak, a autorką choreografii Sandra Kucharska.

Opiekę nad projektem sprawowały pani Barbara Jóźwiak z ZS nr 3 i pani Katarzyna Żakowska z SOSW nr2. To one właśnie zainspirowały młodzież do działania, udzielały rad i wspierały. Trzeba też wspomnieć o istotnej roli pani pedagog Marty Granosik, która motywowała uczniów do realizacji zadań.

Cenna inicjatywa  pozwoliła młodzieży obu placówek poznać się lepiej i zachęciła do dalszych działań.

12 grudnia uczniowie klas II TH i III TL pod opieką swoich wychowawczyń: pani Aleksandry Szymańskiej i pani Doroty Chojnackiej oraz pani Mirosławy Pietrzykowskiej i pani Marii Pływacz uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Młodzież odwiedziła dwa miejsca szczególnie związane ze stolicą- Muzeum Powstania Warszawskiego symbolizujące jej tragiczną  przeszłość i PGE Narodowy będący przykładem nowoczesnych rozwiązań architektonicznych.
W Muzeum Powstania Warszawskiego zwiedzający uzyskali wiele informacji na temat życia w okupowanym mieście, przygotowań do godziny ,,W", przebiegu walk, tragedii ludności cywilnej-zwłaszcza losów mieszkańców dzielnicy Wola,wysłuchali wspomnień uczestników wydarzeń, obejrzeli replikę samolotu Liberator oraz przemieszczali się zrekonstruowanymi kanałami. Widzieli też film pod znamiennym tytułem ,Miasto ruin" przedstawiający Warszawę po wyzwoleniu.
Po spotkaniu z historią uczniowie udali się na Stadion Narodowy. Przechadzali się po trybunach, zeszli na płytę boiska, na której zainstalowano lodowisko, widzieli szatnie piłkarzy i centrum medialne, poznali ciekawe anegdoty o sportowcach opowiadane przez przewodnika.

Wyjazd pozwolił młodzieży poznać ważne fakty z historii Polski i odwiedzić miejsce kojarzone z aktualnymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi. Nasi uczniowie  wędrowali śladami przeszłości ku nowoczesności.