image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9
obrazek przedstawiający logo Srebrnej Tarczy 2015
obrazek przedstawiający logo Brazowej Tarczy 2016

„Moja wymarzona ekopracownia - 2015”

Moja wymarzona ekopracownia - 2015

W kwietniu 2015 roku szkoła przystąpiła do Konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Moja wymarzona ekopracownia - 2015” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt p.n. „Ekologia w kształceniu zawodowym”  - Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie przygotowany przez nauczycieli geografii, chemii, biologii, fizyki i przedmiotów zawodowych (zawód technik logistyk) pod kierunkiem p. dyrektora W. Banasiaka zyskał akceptację jury konkursu. Jego celem była modernizacja i wyposażenie pracowni ekologicznej w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne.

Wartość całkowita zrealizowanego zadania wynosiła 42.543 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi 35.096 zł, pozostałą kwotę dofinansował Powiat Kutnowski.

Przyznana dotacja przeznaczona była na realizację założonych celów stworzenia nowoczesnej pracowni wyposażonej w sprzęt laboratoryjny, pomiarowy, multimedialny z szeroką gamą pomocy dydaktycznych.

Zasoby ekopracowni wykorzystywane są do prowadzenia innowacyjnych zajęć z zakresu nauk przyrodniczych, wybranych lekcji logistyki oraz zajęć kół przedmiotowych i fakultatywnych. Jest to doskonała baza do organizowania spotkań tematycznych związanych z edukacją środowiskową, konkursów i akcji ekologicznych. W pracowni odbywają się zajęcia służące rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.

Daje ona uczniom i nauczycielom ogromne możliwości wykorzystywania wiedzy w praktyce.

www.zainwestujwekologie.pl

Akcja oddawania krwi

5 lutego, po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja oddawania krwi, zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Oczywiście nie zabrakło wśród uczniów chętnych do poparcia tej szczytnej idei. Przedstawiciele wszystkich klas III i IV zdecydowali się oddać krew w myśl zasady "Oddając krew ratujesz życie". Dar krwi to najszlachetniejszy dar, jaki może dać człowiek drugiemu człowiekowi. 
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy w kwietniu. 

Koordynatorką akcji na terenie szkoły była Joanna Maruszewska.

KLASA III TOR NA WARSZTATACH

Dnia 03 lutego br. klasa III TOR wraz z wychowawczynią - nauczycielką języka francuskiego p. Magdaleną Trzeciak-Jóźwiak miała okazję, już po raz drugi, uczestniczyć w warsztatach organizowanych w ramach Dni Frankofonii w Kutnie. Odbywały się one w Kutnowskim Domu Kultury i Bistro Różanym. Młodzież spotkała się z p. Januszem Pawlakiem – dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie im. Stanisława Staszica, który poprowadził warsztaty historyczne, uczestniczyli w mini lekcji języka francuskiego, na której mieli okazję zmierzyć się z „łamańcami językowymi”. Choć nie wszyscy uczą się języka francuskiego, uczestnikom poszło naprawdę dobrze. Było dużo śmiechu i zabawy… Następnie p. Agnieszka Dąbrowska-Walczak (KDK) poprowadziła ciekawe spotkanie na temat ilustracji literackiej o tematyce frankofońskiej. Jednak największym zainteresowaniem, zarówno w tym roku jak i w roku ubiegłym, cieszyły się warsztaty dotyczące kuchni francuskiej. Były to zajęcia praktyczne, które polegały na pieczeniu ciasteczek i rogalików z francuskiego ciasta.

Niestety, musieliśmy wrócić do szkoły na zajęcia, ale długo jeszcze będziemy wspominać ten fantastyczny dzień! Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom: p. Iwonie Jancerowicz (Gimnazjum nr 3), p. Grażynie Mojsiej (Gimnazjum nr1), p. Annie Wdowiak (I LO), p. Annie Adamowskiej i p. Dorocie Kępińskiej (II LO), p. Joannie Wilińskiej (III LO) i oczywiście p. Magdalenie Trzeciak-Jóźwiak (ZS nr 3).

MERCI BEAUCOUP!!!

WARSZTATY Z OKAZJI DNI FRANKOFONII W KUTNIE

W dniach 02-03 lutego bieżącego roku odbyły sie warsztaty dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z Kutna. Zorganizowano je z okazji Dni Frankofonii w gościnnych progach KDK i Różanego Bistro. Brali w nich udział uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 4 , Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 oraz I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego, II LO im. Jana Kasprowicza, III LO w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica i Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie.

Dzięki prowadzącym warsztaty: p. Agnieszce Dąbrowskiej-Walczak (zajęcia plastyczne), p. Jarosławowi Makowskiemu ( zajęcia fotograficzne), p. Annie Adamowskiej i p. Magdalenie Trzeciak-Jóźwiak (mini lekcja francuskiego), Gimnazjum nr 3 (język francuski),Bistru Różanemu (kuchnia francuska w praktyce) wszyscy wyszli z KDK z nową wiedzą na temat Francji i, co najważniejsze, z nowymi umiejętnościami. Mamy nadzieję, że przydadzą się one w przyszłości. Było zabawnie, czasami też poważnie, ale wszyscy – uczniowie i prowadzący - byli bardzo zadowoleni.

Bardzo dziękujemy z udział i zapraszamy w przyszłym roku!

Koordynator projektu: p. Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

KONKURS WIEDZY O FRANCJI - PRELUDIUM DO DNI FRANKOFONII

Dnia 7 stycznia 2016r. 12 uczniów naszego technikum wzięło udział w pierwszym etapie Międzyszkolnego Konkursu  Wiedzy o Francji pt.: „Francja? Znam to!” organizowanym w ramach Dni Frankofonii w Kutnie.

Najlepsza trójka tj. Gabriela Wojciechowska z klasy I TOR, Damian Święcki z klasy II TL i Przemysław Antczak z klasy II TOR reprezentowała Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w finale IX Konkursu Wiedzy o Francji, który odbył się dnia 29 stycznia br. w Gimnazjum nr 1 w Kutnie. Test finałowy pisało 25 osób - 10 gimnazjalistów i 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pytania były bardzo zróżnicowane, włącznie z rozpoznawaniem utworów muzycznych i portretów słynnych Francuzów. Głównie jednak sprawdzały wiedzę na temat Francji i jej kultury.

Czytaj więcej: KONKURS WIEDZY O FRANCJI - PRELUDIUM DO DNI FRANKOFONII

Podsumowanie półrocza

W piątek, 29 stycznia, odbył się apel podsumowujący I półrocze bieżącego roku szkolnego. Pan dyrektor Wojciech Banasiak serdecznie powitał zebranych i podziękował za pracę nauczycielom i uczniom. Wspólny wysiłek zaowocował wieloma sukcesami, udziałem młodzieży w olimpiadach, m.in. Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie „Losy żołnierza i oręża polskiego”, Olimpiadzie Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich i wielu konkursach.

Szkoła jest także obecna w środowisku i współpracuje z licznymi instytucjami. Wzięliśmy udział w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska „Moja wymarzona ekopracownia”, współorganizujemy Dni Frankofonii, zostaliśmy laureatem Honorowej Nagrody Amicus Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Stworzyliśmy projekt zagospodarowania przestrzeni przed szkołą w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez ogromnego zaangażowania najważniejszych podmiotów szkoły - uczniów, nauczycieli i rodziców podkreślił pan dyrektor. O jakości podejmowanych działań świadczy też „Brązowa Tarcza Jakości”, którą otrzymaliśmy w ogólnopolskim rankingu „Perspektywy 2016”. Zajęliśmy 290 miejsce w Polsce, 22 miejsce w województwie łódzkim i jako jedyna szkoła w powiecie kutnowskim otrzymaliśmy „Brązową Tarczę”.

Czytaj więcej: Podsumowanie półrocza

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt.: „Zdjęcie selfie z motywem francuskim”.

26 stycznia br. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny zorganizowany w ramach Dni Frankofonii, w Kutnie, mający na celu promowanie nauki języka francuskiego, zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą frankofońską, dostrzeganie i promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz inspirowanie do pracy twórczej. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z Kutna i powiatu kutnowskiego.

Wzięli w nim udział uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Kutnie, Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie, Szkoły Podstawowej w Ostrowach, uczniowie: Gimnazjum nr 1 w Kutnie, Gimnazjum nr 2 w Kutnie i Gimnazjum nr 3 w Kutnie oraz uczniowie: I LO w Kutnie, II LO w Kutnie i Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt.: „Zdjęcie selfie z motywem francuskim”.

Zrozumieć teatr

27 stycznia uczniowie klas I, II i III uczestniczyli w spektaklu Teatru Artenes „Zrozumieć teatr”. Mieli okazję zapoznać się z kluczowymi etapami rozwoju sztuki dramatycznej – od antyku z charakterystyczną dla niego koturnowością i charakteryzacją aktora poprzez kod postaci dell’arte, złożoność postaci Szekspira, po ukrytą ironię sztuk Moliera. Twórcy spektaklu starali się ukazać wieloaspektowość pracy aktora nad rolą. Zaprezentowali fragmenty tekstów literackich reprezentatywnych dla przedstawienia cech charakterystycznych poszczególnych epok i konwencji teatralnych.

Brazowa Szkoła 2016

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 3
w ZS Nr 3 im. Wł.Grabskiego w Kutnie
jest wśród najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

obrazek przedstawiający logo BIP obrazek przedstawiający logo bezpieczna szkoła obrazek przedstawiający logo GIODO obrazek przedstawiający logo klucz do kariery obrazek przedstawiający logo odkrywców talentów obrazek przedstawiający logo wsl obrazek przedstawiający logo cke obrazek przedstawiający baner dopalacze obrazek przedstawiający logo aquaparku obrazek przedstawiający ucznia - odnośnik do e-Dziennik
2016  |  Oficjalna Strona Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie