Świadomie wybieram przyszłość

klucz2

Dzień Praw Pacjenta w naszej szkole

18 kwietnia to w Polsce, a także w innych krajach UE,  Dzień Praw Pacjenta. Ustanowiono go  w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat praw zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Wiąże się także z chęcią zapewnienia przez rządy poszczególnych krajów wysokiego  poziomu ochrony ludzkiego zdrowia (art. 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej) oraz  odpowiedniej jakości usług medycznych.

Dzień ten to doskonała okazja, aby w naszej szkole zorganizować akcję plakatową mającą na celu przybliżenie młodzieży problematyki związanej z prawami pacjenta. Uczennice z kl. I TL i I TH w ramach projektu z edukacji zdrowotnej wykonały ulotki na temat "Jak być aktywnym pacjentem?" oraz plakaty zawierające podstawowe informacje na ten temat ochrony zdrowia. Materiały edukacyjne dostępne były w holu szkoły.

Akcję na terenie szkoły koordynowała p. Barbara Jóźwiak. 

VII Szkolny Konkurs Wiedzy Informatycznej

W dniu 16 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie odbył się VII Szkolny Konkurs Wiedzy Informatycznej. Zakwalifikowało się do niego 10 uczniów z klas I TI, II TI, III TI, IV TI.
Konkurs podzielony został na dwa etapy. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali zadania teoretyczne z ogólnej wiedzy informatycznej. W drugim etapie praktycznym należało zainstalować i skonfigurować system Linux dla potrzeb serwera WWW i uruchomić skrypt forum dyskusyjnego wykorzystujący bazę danych MySQL w języku PHP.

Klasyfikacja uczniów:
I –miejsce: Bartłomiej Winiarski uczeń klasy I TI 
II – miejsce: Daniel Kostrzewa uczeń klasy II TI 
III – miejsce: Janusz Kołodziejski uczeń klasy III TI
Nagrody zwycięzcom wręczyła pani dyrektor Zofia Falborska. Fundatorem nagród była firma BUDIMPEX IT S.C. z Żychlina Pana Marcina i Adama Maciejewskich.

Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele organizujący konkurs serdecznie dziękują za przekazanie cennych nagród dla zawodników, za wspieranie zdolnej młodzieży oraz szkolnictwa zawodowego. 
Patronem medialnym przedsięwzięcia był portal kutno.com.pl.

Sukces w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce

Udział w pierwszej – pilotażowej edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce to wielki sukces tegorocznej maturzystki naszej szkoły Edyty Jędrzejczak z kl. IV TOT.
Edyta dostała się do finału, została zwolniona z części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymała indeks  Uniwersytetu Łódzkiego. W etapie okręgowym, który odbył się 17 stycznia w Łodzi uzyskała drugi wynik w Polsce.
W zmaganiach finałowych, które miały miejsce w Spale wzięło udział 33 znawców turystyki z całej Polski. Aby zakwalifikować się do ścisłego finału (15 osób) należało  rozwiązać test oraz  zaprezentować lokalny lub regionalny produkt  turystyczny. Edyta przygotowała profesjonalną prezentację o Małej Lidze Baseballowej  ”Baseball gwarancją potrójnego sukcesu”. Uzyskała wymaganą liczbę punktów, a tym samym tytuł finalistki olimpiady. W ostatniej konkurencji, która dawała możliwość zdobycia tytułu „Eksperta Turystyki” należało opracować program jednodniowej wycieczki po Berlinie. Nie udało się zostać ekspertem, ale ostatecznie 6 miejsce w Polsce to duży i zasłużony sukces naszej uczennicy.
Należy dodać, że w tym samym czasie Edyta przygotowywała się do  Olimpiady Teologii Katolickiej i zajęła  III miejsce w finale diecezjalnym.
Uczennicę do olimpiady przygotowała p. Aleksandra Szymańska.

Serdecznie gratulujemy sukcesów, a także bardzo dobrych wyników w nauce (5,04 za cztery lata nauki w technikum)!

Życzenia świąteczne

zyczenia wielkanoc

zyczenia wielkanoc

„Grabski” mistrzem powiatu kutnowskiego w piłce nożnej chłopców

pilkaUczniowie naszej szkoły zwyciężyli w mistrzostwach powiatu kutnowskiego w piłce nożnej chłopców.

9 kwietnia na „Orliku” Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie odbył się finał powiatu w piłce nożnej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.

Do  turnieju finałowego organizowanego przez  kutnowski MOSiR  awansowały cztery szkoły: ZS w Żychlinie (ubiegłoroczny mistrz),  I LO PUL w Kutnie, ZS Nr 4 w Kutnie oraz nasza drużyna.

Wyniki turnieju były następujące:
ZS Nr 4  Kutnie - ZS w Żychlinie    6:0   
ZS Nr 3 w Kutnie – I LO PUL w Kutnie 3:2
Mecz o III miejsce ZS w Żychlinie- I LO PUL w Kutnie 6:3
Mecz o I miejsce ZS Nr 3 w Kutnie -  ZS Nr 4 w Kutnie 3:2

Ostatecznie zajęliśmy pierwsze miejsce przed ZS Nr 4 w Kutnie oraz ZS w Żychlinie.

Czytaj więcej: „Grabski” mistrzem powiatu kutnowskiego w piłce nożnej chłopców

Targi Edukacyjne i „Drzwi otwarte”

2 kwietnia w CMTiT odbyły się  Targi Edukacyjne. Propozycje różnych kierunków kształcenia prezentowały szkoły, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe. Profesjonalnie przygotowane stoisko z ofertą edukacyjną naszej szkoły wyróżniało się na tle innych i cieszyło ogromnym zainteresowaniem gimnazjalistów stojących przed wyborem kierunku dalszej nauki. Uważnie czytali ulotki zawierające informacje na temat kwalifikacji zdobywanych w poszczególnych zawodach. Bardzo zaciekawiła ich też prezentacja multimedialna promującą szkołę, zdjęcia, monografia i kroniki. Nauczyciele i uczniowie chętnie odpowiadali na liczne pytania i udzielali informacji na temat bazy dydaktycznej, kół zainteresowań, zajęć sportowych, tradycji szkoły i atmosfery w niej panującej.

Gimnazjaliści skorzystali z okazji, aby odwiedzić  naszą szkołę podczas odbywających się w tym samym czasie „drzwi otwartych”. Mogli przekonać się, jak wyglądają doskonale wyposażone pracownie informatyczne i przedmiotowe, centrum informacji medialnej, nowoczesna sala gimnastyczna i siłownia, bogata w zasoby książkowe i multimedialne biblioteka. Warto wspomnieć, że gimnazjaliści mogą wybrać technika kształcące w  zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy nie tylko w Polsce, ale też Europie.   

Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Można w niej rozwijać  talenty artystyczne: plastyczne, muzyczne, aktorskie. Posiadamy certyfikaty Bezpiecznej Szkoły i Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „Ortograffiti” oraz tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Realizujemy program „Kultura bezpieczeństwa”.

Serdecznie zapraszamy!

63 dni walczącej Warszawy

W 2014 roku przypada 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jednego z największych czynów zbrojnych w historii Polski.

Za jego początek uznaje się datę 1 sierpnia 1944 r. Głównym celem powstania było ratowanie suwerenności naszego kraju. Pamięć o nim jest składnikiem narodowej tożsamości. Polacy wysłali światu ważny sygnał, że są zdeterminowani w walce o wolność i sprawiedliwość. Choć powstańcy ponieśli militarną klęskę, ich czyn na zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako najwyższy wyraz patriotyzmu. Powstanie narodowe zapisało się w historii jako zew patriotyzmu i niezniszczalna legenda.
Z tego wynika wolna Rzeczpospolita, wyrasta dla nas kanon wartości i postaw takich jak: umiłowanie ojczyzny, wierność ideałom, zdolność do poświęcenia się dla innych. Te postawy żyją, są obecne wśród nas, wyrażają dbałość o historyczne dziedzictwo.

Pragnąc przypomnieć bohaterów 1944 roku i zmagania o niepodległą Polskę, tegoroczną edycję postanowiliśmy poświęcić właśnie Powstaniu Warszawskiemu.

Czytaj więcej: 63 dni walczącej Warszawy

.