Srebrna Tarcza 2015

Wrażliwi na losy innych

25 lutego br. reprezentanci z klas I TOR, II TOR, II TE, II TH, IV TOR wzięli udział w interesujących warsztatach przeprowadzonych przez panie psycholog z Kutnowskiego Hospicjum – Annę Bartczak i Aleksandrę Malec. Zajęcia podzielone były na dwie części - w pierwszej panie opowiedziały o wolontariacie, misji hospicjum oraz roli wolontariusza w pomaganiu chorym i ich rodzinom. Druga część miała charakter typowo warsztatowy. Uczniowie wcielili się w role wolontariuszy. Musieli przewidzieć reakcję ludzi, którzy dowiadują się o ciężkiej chorobie. Pracownice hospicjum przybliżyły zakres możliwej pomocy w tej trudnej sytuacji ze strony tej instytucji.
Warsztaty były bardzo ciekawe. Panie opowiadały o swojej pracy i misji niesienia pomocy innym. Były to relacje bardzo wzruszające, tym bardziej, że oparte o osobiste doświadczenia pracy z ciężko chorymi ludźmi.
Opiekę nad uczniami sprawowała opiekunka wolontariatu w szkole p. Monika Kowalska.

Szkolna wycieczka do Płocka

19 lutego 2014 r. uczniowie klasy trzeciej technik handlowiec oraz technik obsługi turystycznej wyjechali na wycieczkę do Płocka.
W Muzeum Mazowieckim, które mieści się w secesyjnej kamienicy przy Tumskiej 8, mieliśmy okazję obejrzeć bogatą ekspozycję poświęconą sztuce secesji. Na kilku piętrach kamiennicy znajdują się ciekawe zbiory malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego (biżuterii, szkła, ceramiki). W muzeum, z dużą dbałością o szczegóły, odtworzone zostały również wnętrza mieszczańskie przełomu XIX i XX wieku: jadalnia, pokój stołowy, biblioteka, sypialnie, salon, buduar, gabinet, pokój dziecka.
Po dość intensywnym kursie sztuki secesyjnej wybraliśmy się do Muzeum Żydów Mazowieckich przy ul Kwiatka 7, mieszczącym się w budynku dawnej synagogi. Działa ono od marca 2013 r. i jest placówką o charakterze kulturalno-oświatowym, której zadaniem jest ukazanie historii osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich.
W sali głównej na ekranach komputerów obejrzeliśmy wirtualne prezentacje elementów kultury Żydów w Polsce: kuchni, muzyki, świąt i zwyczajów oraz architektury.
W odrębnej sali ukazane są tragiczne, wojenne losy Żydów płockich. Z eksponatów oryginalnych na uwagę zasługują zwoje Tory oraz drewniana szafa do jej przechowywania (aron ha-kodesz).


Z dawnej bożnicy udaliśmy się na Wzgórze Tumskie do bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP, w której podziemiach spoczywają m.in. szczątki władców Polski – Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.
Po wielogodzinnym zwiedzaniu pojechaliśmy się na krótki posiłek, po czym zmęczeni ale pełni wrażeń wróciliśmy do naszego Kutna.
Opiekunowie: p. Iwona Smolińska, Maria Sulej, Monika Kozarska, Robert Wilczyński.

X Konkurs Dziennikarski

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X edycji Konkursu Dziennikarskiego. Okazuje się, że młodzież chętnie posługuje się takimi formami jak felieton czy reportaż, wymagającymi wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z odbiorcą.
Jury konkursu w składzie: Grażyna Baranowska, recenzentka, Renata Jastrzębska, dziennikarka radiowa i Ola Rzadkiewicz, dziennikarka eKutno.pl doceniło wysiłki naszych uczniów i przyznało nagrodę w postaci bonów po 70 zł do Empiku Anecie Marciniak i Aleksandrze Maciejewskiej z klasy IV TOR. Dziewczęta napisały reportaż "Ty wieczorem usiądziesz w gronie rodziny, On będzie szukał schronienia na kolejne godziny" dotyczący problemu bezdomności. Wyróżnienie otrzymały Magdalena Gawrysiak i Sara Szuster również z klasy IV TOR za pracę „Miejsce, w którym czas się zatrzymał...”.
W konkursie wziął udział także uczeń klasy I TL Mateusz Kaźmierczak.
Młodzież przygotowała nauczycielka języka polskiego p. Dorota Chojnacka.
Serdecznie gratulujemy!
Wręczenie dyplomów nastąpi w piątek 27 lutego o godz .17.00 w kawiarni Cafe Zamenhofa w Kutnie.

Apel podsumowujący I półrocze

30 stycznia, w ostatni dzień przed feriami, odbył się apel podsumowujący I półrocze bieżącego roku szkolnego.
Pan dyrektor Wojciech Banasiak zapoznał młodzież z wynikami nauczania i frekwencją.
Podkreślił, że szczególne gratulacje należą się najlepszym:
1. Oldze Piątkowskiej kl. II TE 4,85
2. Kindze Sobczak kl. IV TOR 4,81
3. Sandrze Matczak kl. IV TE 4,64
4. Justynie Strzeleckiej kl. III TE 4,64
5. Karolinie Walczak kl. III TE 4,64
6. Marcie Kożuchowskiej kl. III TH 4,62
7. Aleksandrze Sobczyk kl. III TOT 4,62
8. Annie Rosiak kl. III TOR 4,58
9. Sandrze Domrzał kl. III TOT 4,56

Czytaj więcej...

Konkurs „Twórcy zjednoczonej Europy”

Dziewiątego maja 1950 roku minister spraw zagranicznych Francji-Robert Schuman, wygłosił słynne przemówienie, które uznaje się za początek budowy wspólnoty państw europejskich. Ten chrześcijańsko-demokratyczny mąż stanu stwierdził, że: „Pokój światowy nie będzie mógł być utrzymany bez czynienia zdecydowanych wysiłków proporcjonalnych do zagrażających mu niebezpieczeństw, „ i dokonać tego może jedynie zorganizowana Europa”. Ogłoszony wówczas plan Schumana jako pierwsi zaczęli realizować premier Włoch – Alcide de Gasperi i Konrad Adenauer-kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, dlatego uważa się tych polityków za „twórców zjednoczonej Europy”. 

Czytaj więcej...

Magia studniówkowej nocy…

24 stycznia 2015 r. maturzyści naszej szkoły uczestniczyli w jedynym i niepowtarzalnym balu studniówkowym. Stanowi on symboliczny krok w dorosłość i stały element szkolnej tradycji.  Zapewne dla wielu uczniów żaden inny, późniejszy bal, nie będzie się wiązał z takimi emocjami i przygotowaniami.

Punktualnie o 20.00 przy dźwiękach dostojnego poloneza weszli na salę uczniowie:

  • klasy IV TE z wychowawczynią panią Anną Wasielewską,
  • klasy IV TOR z wychowawczynią panią Ewą Kowalik,
  • klasy IV TOT z wychowawczynią panią Agnieszką Sędkowską,
  • klasy IV TL z wychowawczynią panią Agnieszką Smolarczyk,
  • klasy IV TI z wychowawczynią panią Katarzyną Kopańską – Zimną.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego

W dniu 16 stycznia br. rozstrzygnięty został konkurs literacki pod hasłem: „Dlaczego i co warto czytać?”. Miał on na celu zachęcić uczniów do wypowiedzenia się na ww. pytanie oraz zaprezentować talenty literackie uczniów naszej szkoły.

Jury w składzie: Agnieszka Sędkowska, Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i Robert Wilczyński po zapoznaniu się z pracami postanowiła przyznać:
I miejsce – Aleksandrze Gutarowskiej z kl. I TH,
II miejsce – Marioli Kiełbasie z kl. IV TL,
III miejsce – Alicji Winieckiej z kl. I TL.

Wszystkie nagrodzone utwory to formy prozatorskie reprezentujące wysoki poziom literacki. Jury szczególnie doceniło: kompozycję tekstów, wyobraźnię, a także poprawność stylistyczno-językową. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, które zostaną wręczone w czasie tegorocznego Święta Szkoły oraz oceny bardzo dobre z języka polskiego.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za nadesłane prace oraz zapraszamy do uczestnictwa w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”

perspektywy 2015 okladka

perspektywy 2015 okladka
Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała tytuł „Srebrnej Szkoły 2015” w prestiżowym, bijącym rekordy popularności Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015!
Pod uwagę wzięto następujące kryteria:
sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe – 25%, matura – przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.
Powyższe zasady ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad.
Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Należy podkreślić, że według zestawienia nasze Technikum uplasowało się najwyżej spośród szkół zawodowych Kutna i w czołówce szkół powiatu kutnowskiego.
Jesteśmy najlepszym technikum w Kutnie!

Zdobycie tego zaszczytnego tytułu jest dla nas powodem do dumy, a także dowodem wysokiej jakości pracy szkoły.
Mamy nadzieję, że ranking opublikowany przez wydawnictwo edukacyjne „Perspektywy” będzie wskazówką dla uczniów najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję o wyborze dalszego kierunku kształcenia.
Warto wybrać naszą szkołę, która nie tylko dobrze przygotuje do matury, ale także ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu - konkretnych kwalifikacji tak przydatnych we współczesnym świecie, gdzie liczy się specjalizacja w określonej dziedzinie.
Gimnazjaliści! Serdecznie zapraszamy!
Twórcom sukcesu - Uczniom i Nauczycielom - gratulujemy.
Rodzicom - dziękujemy za wsparcie.

Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 3
w ZS Nr 3 im. Wł.Grabskiego w Kutnie

jest wśród najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015
i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2015”.

2015  |  Oficjalna Strona Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie