Uwaga!

AkcjaLaleczka kwesta

Uwaga!

UWAGA

„Mistrzowie renesansu”

17 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spektaklu teatru „Artenes” pt. „Mistrzowie renesansu”.

Reżyser przedstawienia, wykorzystując ciekawy pomysł przemieszczania się w czasie za pomocą lustra Twardowskiego, doprowadził do spotkania trzech wielkich mistrzów renesansu: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. W ten zaskakujący sposób zaprezentował szlachecką mentalność i najważniejsze ideały epoki: zafascynowanie człowiekiem, zachwyt nad bogactwem i zmiennością świata, świadomość odrębności języka polskiego. W spektaklu wykorzystano fragmenty poezji twórców renesansowych: fraszki, pieśni i treny Kochanowskiego oraz sonety Sępa-Szarzyńskiego.

Było to interesujące przedstawienie i, pomimo lekkości w ujęciu tematu, nie zabrakło w nim walorów dydaktycznych.

Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Ks. Adam Boniecki, marianin, były generał tego zakonu, wieloletni redaktor naczelny polskiej edycji „L’Ossservatore Romano” i „Tygodnika Powszechnego” przyjechał do Kutna na spotkanie z czytelnikami. Uczestniczyli w nim uczniowie naszej szkoły z klas III TE i II TL pod opieką pań Anny Janiak i Katarzyny Kopańskiej – Zimnej.

Konwencja spotkania oparta była na dialogu - młodych ludzi zadających pytania z bohaterem spotkania. Tematy były różne, niektóre z nich drażnią i dzielą, inne inspirują i łączą ludzi. Jak mówi ksiądz Boniecki: „Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi” i starał się na wszystkie cierpliwie odpowiadać.

Zaskoczył uczestników spotkania witalnością, dowcipem, niezwykłą mądrością i przenikliwością wywodu. Arcybiskup Henryk Muszyński napisał: „Ks. Boniecki ma odwagę iść tam, gdzie inni nie pójdą, podjąć tematy, których wielu woli unikać. Milczenie przecież niczego nie załatwi”.

I rzeczywiście ksiądz pokazał, w jaki sposób należy prowadzić dialog w środowisku pluralistycznym, czym zjednał sobie młodych ludzi. Świadczą o tym poniższe refleksje młodzieży. Nawet jeśli nie wszyscy zgadzali się z jego poglądami, to niewątpliwie potrafili docenić zaangażowanie i otwartość na problemy nurtujące Polaków.

Po spotkaniu można było nabyć książki z dedykacją ks. Bonieckiego.

Czytaj więcej: Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Spotkanie po latach czyli „oswobodzone wspomnienia”

1

Dnia 11 października br. szkołę odwiedziły Absolwentki Liceum Ekonomicznego z lat 1973-1977,  które przyjechały z różnych stron Polski na spotkanie ze swoją wychowawczynią Zofią Falborską. „Na zjeździe Absolwentów w 2012 r. zadeklarowały swą obecność w roku zakończenia mojej pracy zawodowej” – wspomina Zofia Falborska.

„Było to bardzo wzruszające wydarzenie, gdyż z nimi łączą się początki mojej pracy dydaktycznej i pierwsze doświadczenia wychowawcze. Minęło 37 lat, kiedy otrzymały świadectwa dojrzałości i zjawiły się licznie w roku dla mnie tak znamiennym – przejścia na emeryturę. Historia zatoczyła koło!

Zwiedzały szkołę i szukały w niej swoich wspomnień, przekraczając jej magiczny próg miały znów 18 lat, wypełniając ją gwarem i radosnym śmiechem i, mimo że niektóre są już babciami – zachowywały się tak, jakby wszechwładny czas tu stracił swą moc. Z sentymentem i estymą wspominały swoich nauczycieli, szczególnie ciepło mówiły o ówczesnym dyrektorze Czesławie Falborskim i Państwu Krystynie i Tadeuszu Jareckich.

Cudowne dziewczyny – zawsze byłam z nich dumna – wyróżniały się nie tylko „kołnierzykami w kropeczki”, ale inteligencją, kulturą bycia i ambicją, gdyż często zajmowały pierwsze miejsce w szkolnych rankingach.

Dziękuję Im za niezapomniane wzruszenia!”

Spotkanie było  świadectwem żywej pamięci o szkole, nauczycielach, przyjaciołach z młodzieńczych lat, tęsknoty za  niepowtarzalną atmosferą…  Tworzyły ją szkolny mundurek, biały kołnierzyk, tarcza, a przede wszystkim poczucie więzi i prawdziwej przyjaźni, które towarzyszą Absolwentom na ścieżkach ich życia.

 

2 3 4 5 6

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁOSZENIE

Biblioteka szkolna organizuje zajęcia z edukacji medialnej 

przeprowadzone w oparciu o filmy „Arka” (reż. G.Jonkajtys) i „Katedra” (reż. T. Bagiński) 
pt. „Tyle wiemy o sobie…” – polski film krótkometrażowy głosem w dyskusji o istocie człowieczeństwa, 
które przeprowadzą pracownicy Biblioteki Pedagogicznej  w Kutnie. 

Odbędą się one 24 października (piątek)  i/lub  27 października (poniedziałek) w naszej szkole 
– czas trwania 45 min.

Wychowawcy oraz polonistki zainteresowani uczestnictwem uczniów w zajęciach proszeni są o kontakt  
w celu ustalenia terminu i godziny, w którym będą one przeprowadzone.

Prosimy o kontakt najpóźniej do poniedziałku (20.10) do godz. 10.30.

Pierwszoklasiści w bibliotece

Stało się już tradycją, że we wrześniu i październiku uczniowie klas pierwszych odbywają wycieczki przedmiotowe do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Tak też było i w tym roku, w dwugodzinnej lekcji bibliotecznej uczestniczyły klasy pierwsze TL, TI, TE, TOR, TH.

Dzięki uprzejmości dyrekcji i bibliotekarzy MiPBP uczniowie mogli  na miejscu zapoznać się z działalnością placówki oraz zwiedzili działy, które wchodzą w jej skład. 

W Wypożyczalni dla dorosłych uczniowie poznali zasady zapisu, korzystania ze zbiorów oraz zapoznali się z elektronicznym katalogiem. Przedstawiona została im również działalność biblioteki w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów książkowych, czasopiśmienniczych oraz audiowizualnych oraz udzielania informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej.

Czytaj więcej: Pierwszoklasiści w bibliotece  

Wycieczka do Nieborowa

W dniach 06 – 07 października 2014 r. uczniowie z klasy IV TE uczestniczyli w dwudniowej wycieczce „Łowicz - Nieborów – Arkadia” zorganizowanej przez wychowawczynię p. Annę Wasielewską. Celem wyjazdu było poznanie miejsc ważnych dla historii naszego kraju oraz wspólne spędzenie czasu w miłej, przyjacielskiej atmosferze.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Łowicza. Pani przewodnik przybliżyła uczestnikom wycieczki  jego historię i zaprezentowała najważniejsze zabytki.

Jest to miasto o nietypowej architekturze, posiadające dwa rynki, w tym jeden trójkątny. Znajduje się tu Muzeum Regionalne i katedra - zabytek o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Świątynię fundowali, a następnie hojnie wyposażali najwyżsi rangą dostojnicy kościelni - arcybiskupi gnieźnieńscy. Obecna katedra jest nekropolią dwunastu arcybiskupów oraz wielu innych dostojników - mieszczącą najwyższej klasy nagrobki, wspaniałe przykłady złotnictwa oraz pamiątki historyczne.
Po zwiedzeniu Łowicza młodzież udała się do Nieborowa. Tu czekały na nią liczne atrakcje: ognisko, pieczenie kiełbasek, śpiewy, ćwiczenie „belgijki”, przeróżne zabawy. Sprawiły, że dość chłodny październikowy wieczór stał się jeszcze na chwilę wspomnieniem wakacyjnych dni.
Głównym punktem programu było zwiedzanie zespołu pałacowo - parkowego Muzeum w Nieborowie. Uczniowie mieli okazję podziwiać wspaniały wystrój wnętrz - meble, rzeźby, obrazy, zbiory biblioteczne, okazałe globusy ziemi i nieba. Wrażenie zrobiły na nich takżeogrody - barokowy z „nieborowskimi babami” oraz sentymentalno – romantyczny w Arkadii. I właśnie Arkadia była ostatnim z miejsc, które uczniowie odwiedzili podczas wycieczki. Przechadzali się po parku krajobrazowym, oglądając Świątynię Diany, akwedukty czy Przybytek Arcykapłana.

Ekonomiści zadowoleni, pełni pozytywnej energii i wspaniałych wspomnień wrócili do Kutna.
Opiekę nad uczniami sprawowały: p. A. Wasielewska, p. A. Krzyżyńska i p. A. Drapińska.