image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9
obrazek przedstawiający logo Srebrnej Tarczy 2015

UWAGA KONKURS

Nasza szkoła bierze udział w plebiscycie  organizowanym przez Dziennik Łódzki
„NAJBARDZIEJ KREATYWNA KLASA DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO 2015” .

Klasa III TE wykonała kreatywne zdjęcia i BARDZO PROSI
O WSPARCIE W GŁOSOWANIU
:

- głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.dzienniklodzki.pl poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, głosowanie będzie trwało od 9  do 26 października 2015 r. : na następujących warunkach.:

a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto

b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www,

c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,

 d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu

e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

- głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach.:

a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,

b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.dzienniklodzki.pl,

c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,

d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą

e. jedno kliknięcie to 5 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę

f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów .

Ochrona danych osobowych
 Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

LINK DO NAS:

http://www.dzienniklodzki.pl/plebiscyt/karta/zespol-szkol-nr-3-im-wladyslawa-grabskiego-kl-iii-technik-ekonomista,29025,1462503,t,id,kid.html

Głosowanie trwa od 09 października do 26 października 2015 r.!!!!

!!!!LICZYMY NA WAS!!!!

JJJJJJJJJJJJJJJJ

Nowości biblioteczne

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do korzystania z nowo zakupionych książek.
W miesiącu wrześniu zakupiliśmy głównie podręczniki, testy i ćwiczenia do przedmiotów zawodowych (technik: logistyk, handlowiec, ekonomista, organizacji reklamy).
Pełny zestaw nowych nabytków można przejrzeć i zarezerwować klikając na link Nowości książkowe w zakładce Menu lub bezpośrednio tutaj (działa w szkole)

Ślubowanie klas pierwszych

Jak co roku, we wrześniu, w naszej szkole odbyła się podniosła uroczystość ślubowania klas pierwszych. W tym ważnym dla całej społeczności szkolnej wydarzeniu uczestniczyli: pan dyrektor Wojciech Banasiak, pani wicedyrektor Iwona Smolińska, pani wicedyrektor Henryka Engel, pierwszoklasiści wraz z wychowawcami, a także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Zgromadzoną w sali gimnastycznej młodzież w imieniu uczniów klas starszych powitała przewodnicząca SU – Aleksandra Sobczyk.  Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Punktem kulminacyjnym było uroczyste ślubowanie – uczniowie powtarzali tekst roty, przyrzekając godne reprezentowanie Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego. Następnie głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, zapewnił, że młodzież może liczyć na  życzliwość i pomoc w każdej trudnej sytuacji, z jaką przyjdzie się jej się zmierzyć w tej niełatwej wędrówce ku dorosłości. Na pamiątkę ślubowania pan dyrektor wręczył przewodniczącym klas dyplomy, które podkreślały specyfikę zawodu danej klasy. Rok szkolny2015/2016 jest rokiem upowszechniania czytelnictwa. Z tej okazji pierwszoklasiści otrzymali małe upominki -  zakładki do książek z wizerunkiem patrona naszej szkoły. W dowód przyjęcia do społeczności szkolnej wychowawcy rozdali swoim wychowankom legitymacje szkolne. Na zakończenie chór szkolny odśpiewał hymn szkoły „Pieśń o Władysławie Grabskim”.
Koordynatorami uroczystości byli pani Aleksandra Szymańska - wychowawczyni klasy I TH i pan Rafał Prętkiewicz - wychowawca klasy I TI. Ponadto  uczestniczyli w niej uczniowie klasy I TOR z wychowawczynią panią Agatą Krzyżyńską, uczniowie klasy I TE z  wychowawczynią  panią Moniką Kozarską oraz klasa I TL z wychowawczynią panią Elżbietą Trawczyńską.

Integracja w Oporowie

W piątek,18 września, klasy I TL i I TE wzięły udział w wyjeździe integracyjnym do Oporowa. Młodzież zwiedziła wystawę stałą w Zamku w Oporowie, który zajął I miejsce w sondzie nt. "Najpiękniejsze zamki w Polsce" prowadzonej na portalu Wirtualna Polska. 
Miłym akcentem pobytu w oporowskim zamku było ognisko i pieczenie kiełbasek.
Znaleźliśmy czas na rozmowę i zabawę. Każda z klas wzięła udział w interesujących zajęciach integracyjnych, które poprowadziła pani pedagog Magdalena Golonka. 


Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Monika Kozarska, p. Elżbieta Trawczyńska, p. Anna Zakrzewska oraz p. Marcin Rymarkiewicz.

W Borowie…

Uczniowie klas pierwszych, jak co roku we wrześniu, odwiedzili miejsce urodzin patrona naszej szkoły – Władysława Grabskiego.
Słoneczna pogoda sprzyjała zajęciom integracyjnym, które przeprowadziła psycholog - p. Renata Sobczak - Majtczak.
Chcieliśmy spędzić czas aktywnie, dlatego nie zabrakło ciekawych konkurencji sportowych zorganizowanych przez p. Piotra Kubickiego. Uczniowie mieli okazję poznać historię życia i działalności Władysława Grabskiego. Opowiedział ją obecny gospodarz majątku w Borowie p. Zbigniew Nyga. Tę część pobytu zamknął test historyczny, autorstwa p. Piotra Bielickiego, dotyczący naszego patrona. 
Na zakończenie przyjemnie spędzonego popołudnia zrobiliśmy pamiątkowe fotografie klasom: I TOR – z wychowawczynią p. Agatą Krzyżyńską, I TH – z wychowawczynią p. Aleksandrą Szymańską oraz I TI z wychowawcą p. Rafałem Prętkiewiczem.
Uwieczniła ona mile i pożytecznie spędzony czas.

Różany dyplom

Tradycje upraw róż w rejonie Kutna sięgają początków XX wieku. W 1912 roku bracia Eizykowie, Karol i Aron założyli w Adamowicach gospodarstwo ogrodnicze specjalizujące się w produkcji róż. To właśnie róża stała się symbolem integrującym społeczność miasta nad Ochnią.
W dniu 6 września, podczas Święta Róży, nasza szkoła otrzymała wyróżnienie za wzięcie udziału w akcji nasadzania rabat różanych. Nagrodę odebrali Maciej Andrysiak i Edyta Kotlińska z klasy III TE. 
To również dzięki nam Kutno w większym stopniu stanie się miastem róż i zmienia swoje oblicze!
Opiekę nad uczniami sprawowała Sylwia Kubiak.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

Zrozumieć Barańczaka…

IX wrześniowe Hausty Poetyckie rozpoczęły się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece wykładem profesora Tomasza Cieślaka pracownika Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyli w nim, w ramach współpracy z instytucjami kultury, uczniowie klasy IVTL pod opieką Katarzyny Kopańskiej – Zimnej. Celem imprezy jest promocja poezji najnowszej, często uważanej przez młodzież za niezrozumiałą i trudną w odbiorze. Pan profesor udowodnił, że niekoniecznie tak musi być. Przedstawił biografię i twórczość niedawno zmarłego, wybitnego polskiego poety Stanisława Barańczaka w sposób naprawdę interesujący. Skupił się na najważniejszych płaszczyznach jego działalności: twórczości poetyckiej, teorii literatury i translatoryce w kontekście twórców Nowej Fali. Dużą cześć wykładu prof. Cieślak poświęcił działalności opozycyjnej poety w latach PRL. Próbował także zainteresować słuchaczy poezją Barańczaka, analizując kilka jego wierszy. Wskazywał na ich uniwersalną wymowę, inspiracje, m.in. poezją Mirona Białoszewskiego, analizował narzędzia lingwistyczne.
Specyfiką poezji Barańczaka jest to, że łączy konwencję „sztuki niepoważnej” z poezją metafizyczną. Słuchacze mieli okazję się o tym przekonać, a także zrozumieć, miejmy nadzieję, kunszt wierszy tego wybitnego poety.

Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 3
w ZS Nr 3 im. Wł.Grabskiego w Kutnie
jest wśród najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015
i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2015”.

2015  |  Oficjalna Strona Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie