17 października w Kutnowskim Domu Kultury odbyły się II Powiatowe Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Zainteresowani mogli zapoznać się
z ofertą pracodawców, szkół oraz instytucji pomagających w poszukiwaniu pracy. Targi uroczyście otworzył wicestarosta kutnowski Zdzisław Trawczyński. Następnie zgromadzeni udali się do stoisk. Chętnie zadawali pytania, na które zawsze udzielano im szczegółowych odpowiedzi. Wśród wystawiających  była nasza szkoła, która prezentowała swoją ofertę edukacyjną.


W ramach targów odbywają się także warsztaty "Bądź autorem swojej kariery" prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, które mają przybliżyć realia rynku pracy, a przez to pomóc uczestnikom w doborze odpowiedniej ścieżki zawodowej. Można było skonsultować się z doradcą zawodowym oraz bezpłatnie wykonać test z zakresu zainteresowań zawodowych i predyspozycji. W warsztatach wzięła udział klasa I TE pod opieką p. Ewy Kowalik.

Stoisko zaaranżowała i pełniła dyżur p. Monika Kowalska.

 

W październiku obchodzimy Miesiąc Bibliotek Szkolnych ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Z tej okazji niecodzienną wizytę złożyła wczoraj w bibliotece Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie grupa „Muchomorków” pod opieką p. Krystyny Kucharskiej, p. Ewy Wilmy oraz p. Krystyny Kotowskiej z Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie. Przedszkolaki dowiedziały się czym różni się biblioteka szkolna od miejskiej, poznały budowę książki oraz zasady obchodzenia się z nią (okazało się przy tym, że maja sporą wiedzę z tej dziedziny). Następnie z dużym zainteresowaniem przystąpiły do zwiedzania biblioteki.

14 października to dzień, w którym wszyscy pracownicy oświaty mają swoje święto. W Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie na uroczyste obchody
Dnia Edukacji Narodowej przybyli zaproszeni goście: Artur Gierula członek Zarządu Powiatu, przedstawiciele Rady Rodziców: Marlena Kalinowska, Ewa Witkowska i Janusz Piaszczyński oraz cała szkolna społeczność.

Dyrektor Wojciech Banasiak powitał wszystkich podkreślając jak odpowiedzialnym zadaniem jest wykonywanie zawodu nauczyciela. Przedstawiciele tej profesji muszą sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata, być specjalistami w swoich dziedzinach, ale też umieć dostrzec drugiego człowieka i jego problemy, czasem trudne doświadczenia. Dlatego tak ważne jest docenianie i wyróżnianie wysiłków tych, którzy szczególnie angażują się w swoją pracę.

Dyrektor poinformował, że na jego wniosek dwie nauczycielki otrzymały ważne odznaczenia państwowe i resortowe: Halina Sankowska Brązowy Krzyż Zasługi, a Barbara Jóźwiak Medal Edukacji Narodowej. Trzy osoby zostały wyróżnione nagrodą starosty kutnowskiego - Renata Kubicka, Dorota Chojnacka, Krzysztof Pawłowski a 16 nagrodą dyrektora szkoły: wicedyrektor Henryka Engel, wicedyrektor Iwona Smolińska, Halina Sankowska,Barbara Jóźwiak, Sylwia Kubiak, Monika Kowalska, Agata Krzyżyńska, Elżbieta Trawczyńska, Magdalena Trzeciak – Jóźwiak, Mirosława Pietrzykowska, Katarzyna Kopańska – Zimna, Katrzyna Szczepaniak, Ewa Kowalik, Radosław Galus, Rafał Prętkiewicz, Robert Wilczyński.
Uczniowie kwiatami podziękowali wszystkim nauczycielom za trud i zaangażowanie w pracę.

W ramach programu „Historia nie zawsze nudna” realizowanego we współpracy z Muzeum Regionalnym i Kutnowskim Towarzystwem Historycznym uczniowie: Justyna Kieszkowska i Weronika Stasiak z klasy I TE/TOŚ, Kinga Adamczewska i Aleksandra Tomczak z klasy  II TOR oraz Mateusz Kubiak, Adam Pokorski, Adrian Wiliński i Dawid Borys z klasy IV TI wzięli udział w zajęciach muzealnych. Spotkanie w Muzeum Regionalnym w Kutnie poprzedziło obchody 320 rocznicy urodzin króla Augusta III Sasa. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Pałacu Saskiego, które pracownicy Muzeum i członkowie Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego  wyszukali podczas kwerendy przeprowadzonej w Archiwum  w Dreźnie. Przetłumaczone materiały młodzież wykorzystała, wykonując zadania warsztatowe.  Zajęcia prowadził dr Piotr Stasiak.

DEN ZS s

 DEN SU s

12 października uczniowie klas II TI, III TH i III TE uczestniczyli w spektaklu ilustrującym życie i osiągnięcia artystyczne Adama Mickiewicza oraz w warsztatach teatralnych, dzięki którym mogli poznać tajniki pracy aktora. Młodzież poprowadzona została "drogą", którą przebył nasz wybitny romantyczny poeta: od rodzinnego Zaosia koło Nowogródka, poprzez Wilno, Odessę, podróż po Europie po Paryż, gdzie osiadł po klęsce powstania listopadowego. Warszawski artysta, pan Edmund Skubik, zobrazował ważne dla Mickiewicza wydarzenia odpowiednio dobranymi tekstami poetyckimi. Dzięki temu biografia autora "Pana Tadeusza" zyskała szczególną głębię. Uczniowie mogli zrozumieć, jak często życie splata się z literaturą.

W drugiej części spotkania wszyscy obecni w sali CTMiT stali się odkrywcami talentów. Okazało się, że wielkie zdolności aktorskie posiadają: Daria Kłosowska, Kamila Stefańska  i Szymon Pawlak z kl. III TE oraz Mateusz Kubikowski i Michał Żydowo z kl. II TI. Nie tylko wspaniale wywiązali się z powierzonych im zadań, ale też wykazali pomysłowością i humorem.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Maria Pływacz, Agnieszka Smolarczyk i Anna Janiak.

Nasza placówka wzięła udział w konkursie ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pani Iwona Smolińska i pani Renata Kubicka przygotowały projekt ,,EkoGrabski- edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie". Przedstawiony wniosek spotkał się z akceptacją komisji konkursowej, która przyznała na jego realizację dofinansowanie w kwocie 21048 zł. Koordynatorem projektu był pan dyrektor Wojciech Banasiak.
 

W dniach 29 – 30 września nasi uczniowie udali się na wycieczkę do Wrocławia.  Pierwszego dnia odwiedziliśmy słynne wrocławskie ZOO, a w nim „Afrykanarium”. To kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. Łącznie znajduje się tu 19 basenów i zbiorników przedstawiających m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, hipopotamy nilowe, ryby słodkowodne jezior Malawi i Tanganiki. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie punktu widokowego jakim jest SKY TOWER. Na 49 piętrze mogliśmy podziwiać panoramę Wrocławia. 

04 października 2016 roku rozpoczęła się IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, do której zgłosiło się 9052 uczniów z 316 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w pierwszym etapie szkolnym reprezentuje 36 uczniów z klas II TL, III TL i IV TL. Coroczny turniej wiedzy logistycznej organizuje Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

Punktualnie o godzinie 11:00 uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie olimpijskich testów, które otworzyć mają drogę do zwycięstwa w IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. W ciągu 40 minut początkujący logistycy musieli znaleźć odpowiedź na 25 pytań z zakresu ogólnej wiedzy logistycznej.

Na najlepszych logistyków czekają bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego, atrakcyjne staże oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

Koordynatorem IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w naszej szkole jest pani Agnieszka Smolarczyk.

W czwartek 29 września br. w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania  uczniowie  klasy III TOR  Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie  wzięli udział w akcji „Czytanie przy fontannie”.

Dzień Głośnego Czytania ogłoszony został w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, ma już więc 15-letnią tradycję. Przypominać ma o ważnej roli książki w wielu dziedzinach życia, a także zachęcać do nawiązywania kontaktów poprzez wspólne głośne czytanie. W naszym rejonie wspólnie świętowano po raz pierwszy. Akcję zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie – wzięło w niej udział 13 szkół z Kutna, 5 szkół z Żychlina oraz Szkoły Podstawowe w Łaniętach i Strzelcach.