obrazek przedstawiający logo Srebrnej Tarczy 2015

„Moja wymarzona ekopracownia - 2015”

Wielkość liter:

Nasza szkoła uczestniczyła w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na najlepszy projekt pracowni przyrodniczej i zajęć pozalekcyjnych. Wniosek przygotowany przez nauczycieli geografii, chemii, biologii, fizyki i przedmiotów zawodowych (zawód logistyk) pod kierunkiem p. dyrektora W. Banasiaka zyskał akceptację jury konkursu. Przyznana dotacja przeznaczona będzie na remont i wyposażenie pracowni, w której zgodnie z projektem p.n. „Ekologia w kształceniu zawodowym” będą się odbywały zajęcia służące rozwijaniu zainteresowań i pasji naszych uczniów.

Uwaga

Wielkość liter:

WAŻNE  KOMUNIKATY  W  ZAKŁADCE  DLA  NAUCZYCIELI

UWAGA ABSOLWENCI !!!

Wielkość liter:

Prawo przystąpienia do egzaminu naturalnego poprawkowego posiadają Absolwenci,
którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju 2015 r. ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
w części ustnej i części pisemnej i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu
(w części ustnej lub pisemnej).

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym powinni złożyć
do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektora) macierzystej szkoły pisemne oświadczenie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły) 
o ponownym przystąpieniu do danego egzaminu do 07 lipca 2015 r. (wtorek).

W dniu 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 9:00 rozpocznie się pisemny egzamin maturalny
w terminie poprawkowym; egzaminy ustne odbędą się w terminie 24 – 28 sierpnia 2014 r.;
wydanie świadectw
- 11 września 2015 r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie ogłoszony do dnia 10 sierpnia br. na stronie www szkoły (www.grabski.edu.pl).

Kutno, dnia 30.06.2015 r.

Witajcie wakacje!!!

Wielkość liter:

Nadeszły długo oczekiwane wakacje! To radosny dzień dla każdego ucznia, ale też doskonały moment, aby dokonać podsumowania całorocznej pracy. Pan dyrektor Wojciech Banasiak zwrócił się do zebranych podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. „ Kończy się kolejny rok wytężonej pracy. Z tej okazji składam podziękowania całemu gronu pedagogicznemu - nauczycielom, wychowawcom, a także pracownikom szkoły. Dziękuję Państwu za dzielenie się swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem, podejmowanie się odpowiedzialnego trudu wychowania.” Szczególnie serdecznie podziękował rodzicom za wspieranie nauczycieli w codziennym życiu szkoły. 
Pan dyrektor podkreślił również, że mijający rok był dla naszej szkoły okresem wielu sukcesów. Uczniowie rozwijali swoje talenty, zajmowali znaczące miejsca w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. 
„Jesteśmy szkołą zawodową, dlatego istotną częścią naszej działalności jest współpraca z pracodawcami, instytucjami lokalnego i regionalnego rynku pracy w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego.” Jest ona fundamentem właściwego jej funkcjonowania – powiedział pan dyrektor.
Dużym osiągnięciem całej szkolnej społeczności było zdobycie „Srebrnej tarczy” w ogólnopolskim rankingu szkół ponagimnazajnych „Perspektywy”.  

GALERIA ZDJĘĆ

Czytaj więcej: Witajcie wakacje!!!

UWAGA ABSOLWENCI !!!

Wielkość liter:

Uprzejmie informuję, że 30 czerwca br. (wtorek) 
od godz. 10.00 w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości.

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście
z dokumentem tożsamości.

List minister edukacji narodowej

Wielkość liter:

Mistrzostwa Szkoły w piłce koszykowej 2014 / 2015

Wielkość liter:

Zakończyły się rozgrywki w ramach Mistrzostw Szkoły w piłce koszykowej na rok szkolny 2014/2015.W kategorii dziewcząt rywalizowało 5 zespołów (43 uczennice). W sportowej atmosferze, zgodnej z zasadami fair play i pełnej zaangażowania walce najlepsze okazały się:

  • I miejsce - kl. III TOR
  • II miejsce - kl. III TE
  • III miejsce - kl. II TE

Najskuteczniejszą zawodniczką turnieju została Karolina Zielińska z kl. III TOR.
W kategorii chłopców do rywalizacji stanęły 4 zespoły (35 uczniów).
Na podium stanęli:

  • I miejsce - kl. III TOT, TH
  • II miejsce - kl. I TL
  • III miejsce kl. III TI

Najskuteczniejszym zawodnikiem został Tomasz Paliwoda z kl. III TOT.

Gratulujemy!

Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 3
w ZS Nr 3 im. Wł.Grabskiego w Kutnie
jest wśród najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015
i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2015”.

2015  |  Oficjalna Strona Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie