image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9
obrazek przedstawiający logo Srebrnej Tarczy 2015

Kutnowski Budżet Obywatelski

Sukcesy naszych szczypiornistek i szczypiornistów

W zawodach piłki ręcznej organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie wzięło udział aż osiem szkół z powiatu kutnowskiego. Reprezentacje chłopców wystawiły: I LO im gen. J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, ZS Nr 3 im. W. Grabskiego, ZS CKR w Mieczysławowie, ZSZ Nr 2 im A. Troczewskiego, ZS Nr 1 im. St. Staszica, ZS w Żychlinie oraz LO w Żychlinie. Nasi chłopcy zajęli bardzo dobre III miejsce. W zawodach dziewcząt wzięły udział cztery szkoły z powiatu kutnowskiego: I LO im J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, ZS Nr 3 im. W. Grabskiego oraz ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. Wszystkie mecze były bardzo wyrównane i zacięte. Nasze dziewczęta zajęły II miejsce.

Czytaj więcej: Sukcesy naszych szczypiornistek i szczypiornistów

POMÓŻMY PODOPIECZNYM "TĘCZY"

Wychowankowie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie biorą udział w konkursie "Spełnij marzenie o bezpieczeństwie" organizowanym przez firmę Wiśniowski.
W związku z tym zrealizowali własnymi siłami film "Bąbel w opałach" który można znaleźć na stronie link (żeby go obejrzeć, trzeba kliknąć w galerii na miniaturkę z zegarkiem/budzikiem. Tam też oddajemy głos!)
 
 
Zachęcamy do oddania głosu na w/w filmik. Pomoże to uzyskać nagrodę dla kutnowskiej placówki. Za wszystkie głosy serdecznie dziękujemy!
Uwaga! Na film można głosować wielokrotnie w ciągu dnia!
Może to znacząco pomóc Kutnowskiej POW "Tęcza" :)

„Lekcje z ZUS”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego - „Lekcje z ZUS”. Jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem akcji jest przybliżenie młodym ludziom tematyki związanej z ubezpieczeniami społecznymi. 
W ramach projektu grupa uczniów naszej szkoły kształcąca się w kierunku technik ekonomista i technik handlowiec uczestniczyła w zajęciach dodatkowych „Lekcje z ZUS”, uzyskując dzięki temu praktyczną wiedzę o emeryturach, rentach i innych świadczeniach przysługujących osobom ubezpieczonym. Ponadto otrzymali wiele cennych wskazówek, m.in. na temat rejestracji firmy oraz informacji na temat zobowiązań przedsiębiorców wobec ZUS.


Dnia 16 listopada 2015 roku również w ramach projektu odbył się w szkole konkurs wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Wzięło w nim udział 17 uczniów, którzy zmierzyli się z testem wielokrotnego wyboru. Najlepsi: Olga Piątkowska z III TE, Natalia Iwaniak z II TE oraz Łucja Wojciechowska z klasy II TE zostali zgłoszeni do wojewódzkiego etapu konkursu. Lista osób zakwalifikowanych do II - wojewódzkiego etapu zostanie opublikowana na stronie projektu „Lekcje z ZUS” w terminie 21 dni od przeprowadzenia etapu szkolnego.

Koordynatorem projektu w naszej szkole była p. Agnieszka Drapińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Niech przemówią dzieci, a dorośli uważnie wsłuchają się w ich głos

20 listopada po raz drugi obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie - na wniosek Rzecznika Praw Dziecka- podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają swoje prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać. 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest znakomitą okazją do podejmowania inicjatyw wpisujących się w dyskusję, nie tylko o prawach dziecka, ale także o jego potrzebach i problemach. W związku z tym ważnym dniem w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie odbyło się spotkanie młodzieży z mecenasami: p. Tomaszem Kowalczykiem i Bartoszem Świrskim. Panowie wygłosili prelekcję służącą propagowaniu świadomości prawnej wśród młodzieży. Podczas swojego wystąpienia przedstawili wybrane zagadnienia dotyczące praw dziecka. Wprowadzili słuchaczy w tematykę wykładu krótkim przypomnieniem historii ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Zaproszeni goście poruszyli m. in. tematy związane z odpowiedzialnością cywilną osób nieletnich oraz wskazali wiele ciekawych przykładów z życia codziennego dotyczących praw i wolności dzieci. 


Specjalnie z tej okazji uczniowie klasy II TOR pod kierunkiem p. Justyny Chrzanowskiej wykonali plakaty na temat wybranych praw z Konwencji o Prawach Dziecka. 
Koordynatorkami akcji w szkole były panie: Justyna Chrzanowska i Sylwia Kubiak.

Szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym

W poniedziałek, 16 października 2015 roku, odbył się w naszej szkole I etap Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym. Do eliminacji zgłosiło się pięcioro uczniów. Ostatecznie do testu przystąpiło troje: Michalina Donakowska z IV TOR, Kamil Kubiak z II TI oraz Łukasz Winiecki z klay IV TOT. Największą liczbę punktów i awans do II etapu uzyskał Łukasz Winiecki. Nasz reprezentant weźmie udział w kolejnym etapie Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym - 14 stycznia 2015 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizatorem olimpiady jest Wydział Prawa, Zakład Prawa Rzymskiego Uniwersytetu w Białymstoku.

Spotkania z pracodawcami

W dniu 18 listopada 2015 r. z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości, w ramach zajęć z pracowni logistyczno-spedycyjnej, klasa III TL spotkała się z przedstawicielami firmy Florian Centrum SA w Kutnie – p. Januszem Kopciem i p. Jackiem Pedą. Panowie zapoznali młodzież z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców wobec pracowników, procesem rekrutacji do firmy oraz pożądanymi kursami kwalifikacyjnymi. Druga część spotkania poświęcona była zagadnieniom logistycznym m.in. planowaniu przewozów i problemom z nimi związanym, załadunkowi, przepływowi informacji, specyfice pracy logistyka w firmie Florian Centrum SA. Uczniowie byli bardzo aktywni i zadawali wiele pytań. Najbardziej interesującym zagadnieniem była organizacja transportów międzynarodowych a także wymagania związane z językami obcymi i studiami kierunkowymi.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez firmę Florian Centrum SA.
Lekcję zorganizowała p. Anna Peda.

Szkolne wycieczki do biblioteki….

W tym roku nieco później bo w październiku i listopadzie, uczniowie pięciu klas pierwszych uczestniczyli w wycieczkach przedmiotowych do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Spowodowane to było remontem czytelni kutnowskiej książnicy. W lekcjach bibliotecznych uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: TI, TH, TE, TOR, TL.

Dzięki uprzejmości dyrekcji i bibliotekarzy MiPBP w Kutnie uczniowie mogli  na miejscu zapoznać się ze zbiorami zarówno książkowymi jak i multimedialnymi oraz specjalnymi (dział regionalny). Poznali oddziały wchodzące w skład placówki oraz zostali poinformowani o różnorodnej ofercie edukacyjno – kulturalnej,  skierowanej zarówno do czytelników młodszych, jak i starszych. Należą do niej m.in. wieczory literackie, lekcje biblioteczne, wykłady z dziedziny literatury i nauk historycznych z udziałem wybitnych specjalistów, konkursy, odczyty, wystawy tematyczne.

Wycieczki do MiPBP cieszą się nieodmiennie dużą popularnością.  Przybliżają młodzieży różne metody dotarcia do źródeł informacji, a także zachęcają do twórczego korzystania z bogatych i różnorodnych zbiorów i  propozycji kulturalno-oświatowej tej ważnej dla naszego miasta i regionu instytucji.

Srebrna Szkoła 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 3
w ZS Nr 3 im. Wł.Grabskiego w Kutnie
jest wśród najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015
i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2015”.

obrazek przedstawiający logo BIP obrazek przedstawiający logo bezpieczna szkoła obrazek przedstawiający logo GIODO obrazek przedstawiający logo klucz do kariery obrazek przedstawiający logo odkrywców talentów obrazek przedstawiający logo wsl obrazek przedstawiający logo cke obrazek przedstawiający baner dopalacze obrazek przedstawiający logo aquaparku
2015  |  Oficjalna Strona Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie