Uczniowie klas III technikum podobnie
jak w poprzednich latach będą mogli ubiegać się
o dofinansowanie podręczników w ramach programu MEN.

Informacje szczegółowe znajdują się w załącznikach: