plakat_xviPrzegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych to projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych z Łodzi i terenu województwa łódzkiego.
Odbywa się pod patronatem: Marszałka Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Głównymi celami konkursu są popularyzacja działań artystycznych młodzieży, promowanie aktywności twórczej oraz konfrontacja jej autorskich dokonań.
W ramach tegorocznej edycji odbyły się trzy konkursy: literacki, fotograficzny i plastyczny. W zmaganiach wzięło udział 113 osób z 23 szkół, w tym- z sukcesami – uczniowie „Grabskiego”.

W konkursie literackim Przemysław Rembowski z kl. II TOR zajął II miejsce za opowiadanie „Sen” (opieka p. Dorota Chojnacka), natomiast Edyta Jędrzejczak z kl. II TOT otrzymała wyróżnienie za tekst „Kartka z pamiętnika. Zatrzymać czas.” (opieka p. Katarzyna Kopańska-Zimna).·

Pozostali uczestnicy: Michał Graczyk z kl. III A TI, Patrycja Łukomska z kl. III TE, Paulina Łabęcka z kl. I TOR, Paulina Pawlik z kl. II Lps, Aleksandra Katzerke z kl. I TOR, Margarita Krzywniak z kl. I TOR, Magdalena Tulińska z kl. I TOR, Michalina Stańczyk kl. I TOR i Kesja Koszewska z kl. II TOR otrzymali dyplomy za udział w finale wojewódzkim Przeglądu.
Opiekę nad uczniami sprawowali: w konkursie plastycznym p. Anna Dębska, w konkursie fotograficznym p. Krzysztof Pawłowski.
Podczas finałowej gali, we wspaniałych wnętrzach Pałacu Poznańskiego, miłą niespodziankę sprawili nam uczniowie Zespołu Szkół nr 9 z Łodzi, którzy wykorzystali nagrodzone teksty Przemka i Edyty w nastrojowym programie artystycznym.

Gratulujemy i zachęcamy do rozwijania swoich talentów w następnych edycjach Przeglądu!