Uprzejmie informuję, że 30 czerwca br. (poniedziałek) od godz. 11.00 w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości.
Po odbiór świadectwa należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.