podziekowanieW dniu 8 listopada p. dyrektor Wojciech Banasiak, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu działań realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w ramach projektu „Kutno miasto róż – chcę tu być”.
Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury.

W części artystycznej wystąpił Wokalny Zespół Kameralny „Cantabile” działający przy TPZK, natomiast w części oficjalnej prezes zarządu Towarzystwa p. Bożena Gajewska dokonała podsumowania projektu oraz wręczyła podziękowania szkołom biorącym udział w przedsięwzięciu.

Nasza szkoła włączyła się w realizację powierzonych jej zadań projektowych, uczestnicząc w:
• grze miejskiej „Śladami tradycji różanej w Kutnie” (czerwiec 2014 r.)
• wycieczce do ogrodu różanego w Forst w Niemczech (sierpień 2014 r.)
• prelekcji na temat hodowli i pielęgnacji róż (październik 2014 r.)
• nasadzeniach krzewów różanych wokół szkoły (październik – listopad 2014 r.)
Działania te świadczą o dużej aktywności społeczności szkolnej w życiu miasta i środowiska.