Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi,
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.

Tymi słowami naszej narodowej epopei Iga Chruścińska i Jakub Jaszczak rozpoczęli bal studniówkowy klas maturalnych Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego.

Poloneza tradycyjnie już poprowadziła p. dyrektor Zofia Falborska, towarzyszył jej uczeń klasy IV TOT Mateusz Pilarski.

W dostojnym tańcu zaprezentowali się także uczniowie klasy IV TE z wychowawczynią Marią Pływacz, klasy IV A TI z wychowawczynią p. Moniką Kowalską, klasy IV B TI z wychowawczynią p. Ewą Kowalską, IV TOT z wychowawczynią p. Aleksandrą Szymańską, klasy IV TH z wychowawczynią p. Mirosławą Pietrzykowską oraz uczniowie klasy III LPs z wychowawcą p. Piotrem Bielickim.

W części oficjalnej głos zabrała p. dyrektor Zofia Falborska, która wyraziła przekonanie, że bal będzie niezapomnianym przeżyciem i na długo pozostanie w  pamięci jego uczestników. Przedstawicielka rodziców p. Iwona Winiecka podziękowała gronu pedagogicznemu za wkład pracy włożony w wychowanie i nauczanie młodzieży. Symbolem tych podziękowań były kwiaty złożone na ręce dyrekcji i wychowawców.

Bal, jak co roku, uświetnił polonez pokazowy w wykonaniu uczennic i uczniów klas maturalnych pod kierunkiem p. Marcina Rymarkiewicza.

Był on doskonałym wstępem do zabawy, która trwała do białego rana. Uwagę uczestników zabawy przykuł występ szkolnego kabaretu w wykonaniu: Jakuba Jaszczaka, Mateusza Winieckiego i Mateusza Stasiaka z klasy IV B TI, którzy przygotowali się pod kierunkiem p. Moniki Kowalskiej. Chłopcy zaprezentowali skecze na temat trudów szkolnego życia „boleśnie” odczuwanych zwłaszcza na kilka miesięcy przed maturą.

Szybko- zbyt szybko – minął czar studniówkowej nocy. Teraz trzeba pamiętać, że już za 100 dni… matura!