Z pewnością nie o takim końcu wakacji marzyliśmy! Pierwszy dzień nowego roku szkolnego przywitał nas deszczem i uświadomił wszystkim, że właśnie dobiegły końca słoneczne wakacje. Z powodu niesprzyjającej aury, wyjątkowo, zebraliśmy się nie na dziedzińcu szkoły, ale w sali gimnastycznej, aby rozpocząć nowy rok szkolny 2013/2014.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego przez społeczność szkolną pani dyrektor Zofia Falborska serdecznie powitała uczniów, nauczycieli i rodziców. Przedstawiła nowozatrudnionych nauczycieli przedmiotów zawodowych – p. Agnieszkę Drapińską, p. Martynę Kowalską, p. Sylwię Kubiak, p. Michała Jabłońskiego - nauczyciela fotografii oraz p. Agnieszkę Kubicką – nauczycielkę z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Dąbrowskiego, która będzie uczyła w naszej szkole języka angielskiego.

Pani Dyrektor podkreśliła, że po dwumiesięcznej przerwie nadszedł czas wytężonej pracy.
W sposób szczególny zwróciła się do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole. Wyraziła przekonanie, że szybko zaaklimatyzują się oni w nowym otoczeniu, mogą bowiem liczyć na wsparcie nauczycieli i starszych kolegów. Duże wyzwania w postaci matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe stoją także przed uczniami klas programowo najwyższych. Pani Dyrektor zachęciła maturzystów do podejmowania wysiłku i ambitnego zdobywania wiedzy, aby wyniki egzaminów zewnętrznych były dla nich satysfakcjonujące.
Początek września to także smutna rocznica wybuchu II wojny światowej. Wzruszającą, poetycką refleksję na ten temat przedstawił nauczyciel historii – pan Grzegorz Jaskułowski, przypominając heroiczną walkę Polaków o zachowanie niepodległości.
Akcentem kończącym inaugurację roku szkolnego były przemówienia Przewodniczącej Rady Rodziców p. Jolanty Rusek oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Łukasza Dryńkowskiego, którzy życzyli nauczycielom owocnej pracy, a uczniom sukcesów w nauce. W podobnym tonie utrzymany był również list Minister Edukacji Narodowej odczytany przez panią dyrektor Zofię Falborską.
Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły młodzież wraz z nauczycielami udała się do klas, aby podzielić się wrażeniami z wakacji.