Dziewiątego maja 1950 roku minister spraw zagranicznych Francji-Robert Schuman, wygłosił słynne przemówienie, które uznaje się za początek budowy wspólnoty państw europejskich. Ten chrześcijańsko-demokratyczny mąż stanu stwierdził, że: „Pokój światowy nie będzie mógł być utrzymany bez czynienia zdecydowanych wysiłków proporcjonalnych do zagrażających mu niebezpieczeństw, „ i dokonać tego może jedynie zorganizowana Europa”. Ogłoszony wówczas plan Schumana jako pierwsi zaczęli realizować premier Włoch – Alcide de Gasperi i Konrad Adenauer-kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, dlatego uważa się tych polityków za „twórców zjednoczonej Europy”. 

Osiemnastego kwietnia 1951 roku w Paryżu został podpisany pierwszy z traktatów wspólnot europejskich, Traktat Paryski, powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Zawarto go na pięćdziesiąt lat, a więc jego ważność upłynęła w 2002 roku. 
W wyniku zawieranych kolejnych umów tworzono nowe organizacje, takie jak Europejska Wspólnota Gospodarcza( EWG) czy Europejska Wspólnota Energii Atomowej ( Euratom).
Zadania wspomnianych instytucji kontynuuje obecnie Unia Europejska. 
W dniu 27 stycznia 2015 roku odbył się w naszej szkole konkurs, którego celem było przybliżenie młodzieży działalności „Ojców integracji europejskiej”. Organizatorami turnieju byli Poseł do PE Janusz Wojciechowski, Senator RP Przemysław Blaszczyk i Poseł na Sejm RP Piotr Polak.
W konkursie udział wzięła liczna grupa uczniów( 20 osób) z klas ITE, ITL, ITOR, II TL i II TOR.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
I miejsce-Przemysław Rutkowski z klasy II TL,
II miejsce-Bartosz Pietrzak z klasy II TL,
III miejsce- Łukasz Zalewski z klasy II TL i –ex aequo- Adam Jardzioch z klasy II TOR.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali parlamentarzyści, pracownicy biur parlamentarnych oraz p. Grzegorz Jaskułowski.
Uczniów przygotowywał p. Grzegorz Jaskułowski.