djoEuropa może  poszczycić się niezwykłym bogactwem językowym. Na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot mówiących językami regionalnymi, a Europejczycy posługują się wieloma językami urzędowymi. Właśnie po to, aby zwrócić uwagę społeczeństw na tę różnorodność lingwistyczną, Unia Europejska i Rada Europy ogłosiły 26 września w  2001 roku  Europejskim Dniem Języków Obcych.

Był on doskonałą okazją, aby uczniowie naszej szkoły pogłębili wiedzę na temat kultury państw, których języków uczą się na co dzień. 26 września przebiegał w tym roku pod hasłem „Muzea stolic europejskich”. Młodzież przygotowała interesujące plakaty przedstawiające największe muzea Londynu, Paryża, Moskwy czy Berlina. Zostały zaprezentowane społeczności szkolnej w formie wystawy, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Oprócz tego w klasach odbyły się lekcje mające na celu przybliżenie  uczniom  bogatego dziedzictwa kulturowego Europy.