Młodzież Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie zdecydowanie potępia zachowanie i czyn jednego z uczniów klasy pierwszej naszej szkoły, w stosunku do nauczyciela historii. Uważamy jego występek za karygodny. Wpłynął on bowiem negatywnie na opinię szanowanego i zasłużonego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 3 oraz na wizerunek całej szkoły.