konkurs.jpgO naszej szkole znów zrobiło się głośno a to za sprawą II Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej. Jego organizatorem i sponsorem była Liga Ochrony Kraju - zarząd wojewódzki.
O godz. 1000 Pani dyrektor Zofia Falborska powitała zaproszonych gości i głównych bohaterów spotkania - sześćdziesięciu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z powiatu kutnowskiego.
Wśród zaproszonych gości byli:

- pan Tadeusz Woźniak - poseł na Sejm RP
- pan Zbigniew Wdowiak - wiceprezydent Kutna ds. oświaty i edukacji
- pan Wiesław Antoniak - prezes regionalnego oddziału LOK
Po części oficjalnej rozpoczęły się przesłuchania uczestników. Poziom prezentacji był bardzo wysoki, stąd zaciekła rywalizacja. Puchary i nagrody rzeczowe przypadły najlepszym. Naszą szkołę reprezentowali:
- Monika Arent z kl. III LPe-a, która wraz z Adą Kaźmierczak zaśpiewała "Polską madonnę" Agnieszki Osieckiej;
- Kasia Drzewiecka z kl II aTE wykonała "Rotę" Marii Konopnickiej;
- Andrzej Lewandowski wyśpiewał "Ojczyzną" Marka Grechuty IV miejsce i otrzymał nagrodę specjalną z rąk posła Tadeusza Woźniaka.
Miła atmosfera i profesjonalizm organizatorów dobrze świadczą o naszej szkole. Etap wojewódzki konkursu odbył się u nas już po raz drugi.