Tradycyjnie, w ostatni piątek kwietnia, obchodziliśmy Święto Szkoły. IX edycja odbyła się pod hasłem „Młodość, ach to ty!”
Pani dyrektor Zofia Falborska powitała dostojnych gości, podkreślając, że Święto Szkoły ma charakter szczególny, jednoczy bowiem ludzi sobie bliskich i życzliwych. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Pan Jacek Boczkaja – Zastępca Prezydenta Miasta Kutno,
 • Pan Wojciech Banasiak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
 • Pan Krzysztof Debich – Prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego,
 • Pani Sylwia Olszewska – Pełnomocnik Zarządu Społem PSS w Kutnie
 • Pani Zofia Brożyńska – Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Palcówki Terenowej w Kutnie,
 • Pani Marzena Matczak - przedstawicielka MPC w Kutnie,
 • Pani Jolanta Bujalska – Kowalczyk – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie.

Przybyli także twórcy historii szkoły, którzy budowali i pielęgnowali jej tradycje – emerytowani nauczyciele:

 • Pani dyrektor Krystyna Jarecka,
 • Pani dyrektor Agnieszka Zawadzka,
 • Pani Stanisława Fangrat,
 • Pani Janina From,
 • Pani Barbara Kaźmierczak – Nowak,
 • Pani Janina Strojecka,
 • Pan dyrektor Czesław Nowak,
 • Pan dyrektor Zygmunt Pietrzykowski,
 • Pan Jan Żebrowski,
 • Pan Lechosław Kubiak.

Pani dyrektor Zofia Falborska powitała także rodziców, nauczycieli, uczniów oraz przedstawicieli mediów. W swoim przemówieniu nawiązującym do hasła przewodniego święta „Młodość, ach to ty! przypomniała młodość naszego patrona Władysława Grabskiego, która wypełniona była wytężoną nauką. Władysław Grabski po wyjeździe z rodzinnego Borowa udał się do Warszawy, a następnie do Paryża, gdzie ukończył z odznaczeniem Szkołę Nauk Politycznych kształcącą kadry dla dyplomacji i państwowej wyższej biurokracji finansowo – administracyjnej. Przez cztery lata uczył się historii na Sorbonie. Poświęcił się badaniom dokumentów z IX w. Do 1897 roku studiował też agronomię w Niemczech. Dalsze studia uniemożliwiła Władysławowi Grabskiemu śmierć ojca i konieczność objęcia rodzinnego majątku. „Był to człowiek wszechstronnie wykształcony, przygotowany do misji, jaką przyjdzie mu pełnić. (…) Nieobcy mu był młodzieńczy bunt…” - powiedziała pani dyrektor, przypominając miłość naszego patrona do Katarzyny. „Grabski zakochał się w młodej pokojówce i lektorce mamy – Katarzynie z Lewandowskich, najmłodszej córce szewca z Piątku i pomimo oburzenia, i sprzeciwu matki poślubił ją, a matka na znak protestu przeciw temu mezaliansowi przeniosła się do Krakowa. (M. Drozdowski za biografem Józefem Wojnarowskim) Udany związek, który stworzył z Katarzyną był dla Grabskiego źródłem inspiracji, z niego czerpał energię i siłę do działania”.

Pani dyrektor nawiązała do Jubileuszu 80 – lecia powstania szkoły, na którym obecna była prawnuczka naszego patrona, córka prof. Macieja Grabskiego, posłanka na sejm Małgorzata Kidawa-Błońska. „W swoim wystąpieniu pani poseł przekazała nam taką sentencję, że upór i wytrwałość są bardzo potrzebne, szczególnie w młodości, więc  nie bójmy się marzyć. Niech młodzież marzy i niech te marzenia realizuje” – dodała pani dyrektor.

Święto szkoły do doskonała okazja, aby wyrazić wdzięczność sojusznikom szkoły w kształtowaniu i promowaniu postaw przedsiębiorczości, kreatywności i inicjatywy wśród młodzieży. Podziękowania pracodawcom wręczyła pani dyrektor Henryka Engel, podkreślając jednocześnie, że właśnie dzięki nim uczniowie ma szansę łączyć teorię z praktyką. Słowa uznania skierowane zostały także do fundatorów nagród dla zwycięzców okolicznościowych konkursów: pani Mirosławy Gal-Grabowskiej - Starosty Kutnowskiego, pana Zbigniewa Burzyńskiego - Prezydenta Miasta Kutno i pana Krzysztofa Debicha - Prezesa Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego.
Niepodważalnej wartości młodości towarzyszą zwykle twórcza energia i kreatywność.

Uczniowie mieli więc okazję wykazać się swoimi umiejętnościami w licznych konkursach zorganizowanych w ramach święta:

 • W konkursie wiedzy o patronie szkoły zwyciężyli: Olga Piątkowska z I TE, Piotr Chrzanowski z I TI oraz Ewelina Naliwańska z I TE;
 • Maciej Andrysiak z kl. I TE i Anna Rosiak z kl. II TOR okazali się najlepsi w konkursie literackim „Jak rozumiesz motto naszej szkoły?”;
 • Rywalizację klasową w konkursie „Mój zawód szansą na sukces” wygrały klasy: I TOR, I TL oraz II TH i II TE;
 • W turnieju wiedzy i konkursie na plakat w ramach programu GIODO „Twoje dane – twoja sprawa” bezkonkurencyjni okazali się: Kinga Szymczak z kl. I TL, Łukasz Cichoński z II TL oraz Monika Majewska z III Lps;
 • Najlepszą pracę w konkursie plastycznym na ilustrację do wiersza Kornela Makuszyńskiego lub komiks pt. „Koziołka Matołka przygód ciąg dalszy” przygotowały: Karina Dąbrowska z I TOR, Dawid Dutkowski z kl. I TI oraz Angelika Bończak z I TOR;
 • Talent literacki odkryły w sobie: Justyna Kryściak z kl. II TOR, Dominika Kaszyńska z I TL oraz Edyta Jędrzejczak z kl. IV TOT, parafrazując „Odę do młodości” i pisząc fraszki o swojej klasie;
 • Najlepsi w konkursie języka angielskiego „Creative Writing” okazali się: Damian Kargulewicz z IV TOR, Tomasz Kolanowski z IV TI, Arkadiusz Kowalski z IV TI oraz Sebastian Cicherski z II TI.
 • Miano najlepszego sportowca wśród dziewcząt za rok 2013/2014 otrzymała Patrycja Podstawska z kl. IV TOT.

Wyrazem bezkompromisowości i twórczej wyobraźni uczniów był pokaz mody „Młodość różnie się ubiera - parada młodości. Moda z różnych stron świata” przygotowany pod kierunkiem pani Barbary Jóźwiak i pani Oliwii Falborskiej. Mogliśmy obejrzeć ciekawe, często zaskakujące, kreacje z wdziękiem prezentowane przez uczennice klasy III TOR.

Tradycją stało się wręczanie „Grabek” – nagród przyznawanych nauczycielom przez uczniów. Plebiscyt co roku organizuje Samorząd Uczniowski. Nagrody otrzymali:

 • w kategorii „Wiecznie młody gniewny” p. Katarzyna Grześkowiak
 • w kategorii „Młodzieńczy styl” p. Agnieszka Sędkowska
 • „Szkolnym prokuratorem” został p. Piotr Bielicki
 • „Szyfrołamacz” to p. Rafał Prętkiewicz
 • „Emergency service” – p. Grzegorz Jaskułowski
 • w kategorii „Cudotwórca” zwyciężyła p. wicedyrektor Anna Janiak
 • najpiękniejszy uśmiech ma p. Ewa Szymczak - „ Pogodynka roku”
 • nowinki elektroniczne nieobce są p. Dariuszowi Lewińskiemu, który wygrał w kategorii „Elektrogadżet”
 • w kategorii „Wok-alna finezja” bezapelacyjnie zwyciężyła p. dyrektor Zofia Falborska

W tym roku również nauczyciele nominowali swoich faworytów do „Grabek”:

 • „Super klasą” została klasa III TOR,
 • „Super Absolwentką” - Kesja Koszewska, natomiast „Super Absolwentem” – Michał Durka.

Święto Szkoły zakończył przegląd wierszy i piosenek, których motywem przewodnim była młodość. Program artystyczny przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Doroty Chojnackiej i p. Haliny Sankowskiej.
Święto koordynowały panie: Barbara Jóźwiak, Oliwia Falborska i Sylwia Kubiak.

Podczas IX Święta Szkoły miała również miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego klas programowo najwyższych.
Wymarzone świadectwa otrzymali uczniowie klas:

 • III liceum profilowanego – wychowawczyni p. Renata Kubicka,
 • IV technik ekonomista – wychowawca p. Grzegorz Jaskułowski,
 • IV technik informatyk – wychowawczyni p. Anna Janiak,
 • IV technik organizacji reklamy – wychowawczyni p. Dorota Chojnacka,
 • IV technik obsługi turystycznej – wychowawczyni p. Aleksandra Szymańska (w zastępstwie p. Joanny Maruszewskiej),
 • IV technik handlowiec – wychowawczyni p. Ewa Szymczak (w kl. I-III p. Irena Rybicka).

Pani dyrektor Zofia Falborska zwróciła się do maturzystów: „ Wspólnie dotarliśmy do rozstaju dróg. Opuścicie mury szkoły jako absolwenci, ale na krótko, bo przed Wami czas wytężonej pracy – czas matur”. Podziękowała Rodzicom za współpracę ze szkołą i uhonorowała tych uczniów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Edyta Jędrzejczak z kl. IV TOT otrzymała Medal Pamiątkowy Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy i uzyskała średnią ocen za cztery lata nauki – 5,04. Podobny medal odebrała też Marta Matusiak z klasy III LPs za średnią ocen 4,79. Dziewczęta są też stypendystkami Prezesa Rady Ministrów.

W imieniu wychowawców głos zabrał p. Grzegorz Jaskułowski, przypomniał, że od dziś absolwenci zobowiązani są samodzielnie kształtować swoje życie.

Po zakończeniu uroczystości młodzież udała się do klas, aby pożegnać się z wychowawcami.