5_1.jpg8 czerwca br. odbyły się w naszej szkole warsztaty Jak czytać poezję współczesną? Poprowadził je Maciej Wożniak – poeta, krytyk muzyczny, autor pięciu tomików poetyckich. Spotkanie odbyło się w ramach plebiscytu i konkursu Poetycka Kostka Wolnego Wyboru uzupełniających Festiwal Złoty Środek Poezji (w tym roku już VI edycja).
P. Maciej Wożniak mówił o poezji polskiej tworzonej przez autorów debiutujących po roku 1989. Wskazał na jej źródła i założenia, wywodzące się m.in. z tzw. „szkoły nowojorskiej” (Frank O’Hara, John Ashbery) oraz przedstawił najwybitniejszych reprezentantów tej poezji (kilku z nich gościło w naszym mieście, m.in. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Andrzej Sosnowski, Bohdan Zadura).
Ukazał też sposoby jej funkcjonowania na rynku wydawniczym (czasopisma, wydawnictwa, festiwale, obieg pozainstytucjonalny), w przestrzeni wirtualnej (Internet) oraz związki z innymi dziedzinami sztuki (np. muzyką elektroniczną).
Warsztaty pozwoliły uczniom zapoznać się z tendencjami w poezji najnowszej , na których omówienie zwykle nie starcza czasu w programach nauczania języka polskiego. Myślę, że zachęciły też uczniów do uczestnictwa w kutnowskim festiwalu (26-27 VI), podczas którego będą mieli okazję spotkać się z m.in. z poetami, o których wspominał zaproszony gość.
1_1.jpg  3.jpg 
 4.jpg