Zebranie informacyjne dla Rodziców i uczniów klas I-szych odbędzie się 28 sierpnia br. (piątek) o godz. 16-ej.

Tematyka spotkania m.in.:
1. Prezentacja wychowawców i nauczycieli.
2. Plany nauczania w poszczególnych typach szkół.
3. Organizacja nauczania.
4. Obowiązki i prawa ucznia.
5. Zasady oceniania.

Serdecznie zapraszamy