W ramach akcji „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” 5 marca odbyły pokazy ratownictwa dla klas pierwszych. Dziewczęta z Grupy Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak w składzie: Sylwia Sochalska, Anna Nowaczewska, Michalina Białas, Klaudia Bartczak, Iwona Milczarek, Małgorzata Siedlecka i Ada Kamela wykonały pozoracje i zaprezentowały sposoby udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Koordynatorem akcji ze strony naszej szkoły był p. Piotr Bielicki.