1 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”.  Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponagimnazjalnych, a jego cel to popularyzacja wiedzy dotyczącej prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp.  Został  zorganizowany przez Państwowy Inspektorat Pracy. Wzięło w nim udział ponad sześćdziesięciu uczniów z 30 szkół  województwa łódzkiego.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy IV TE: Anita Borkowska i Justyna Strzelecka. Co prawda  nie udało nam się znaleźć w etapie centralnym, jednak dziewczęta uzyskały bardzo dobry wynik tj. 34 na 35 pkt.

Okręgowy inspektor pracy w Łodzi p. Andrzej Świderski oraz dyrektor szkoły p. Henryka Michalska wręczyli uczestnikom konkursu  dyplomy i upominki.