W dniu 15 marca br. uczniowie klasy II TE i III TH pod opieką p. Agnieszki Dra pińskiej, p. Ewy Kowalik, p. Joanny Maruszewskiej i p. Martyny Kowalskiej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Celem tej wizyty było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem tej instytucji i przedstawienie w sposób praktyczny zastosowania badań statystycznych.
Podczas prelekcji młodzież wzbogaciła swoją wiedzę o metody i celowość badań, a także dowiedziała się o zmianach, jakie nastąpiły w zakresie prezentacji materiału statystycznego na przestrzeni ostatnich lat.

Uczniów zaproszono również na interaktywne warsztaty pt.: „Statystyczna burza mózgów”, które stanowiły uzupełnienie prelekcji przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Statystycznego. W tej części zajęć młodzież aktywnie uczestniczyła w wyszukiwaniu danych statystycznych zamieszczonych na tablicach, wykresach oraz mapach. W formie ćwiczeń uczniowie analizowali m.in. podstawowe dane demograficzne (liczba ludności, gęstość zaludnienia, współczynnik feminizacji, przeciętne dalsze trwanie życia, wiek społeczeństwa) dla województw oraz powiatów i gmin województwa łódzkiego. Mieli okazję dowiedzieć się, jak nasze województwo wypada w statystykach na tle całego kraju.

Proponowana gra symulacyjna umożliwia sprawdzenie umiejętności uczniów w zakresie korzystania z dostępnych danych statystycznych.
W Informatorium Statystycznym mieli także okazję przypomnieć sobie i utrwalić procedury zakładania i rejestracji działalności gospodarczej m.in. rejestr Regon i klasyfikację PKD.

Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze i była dla uczniów doskonałą okazją do spotkania się z fachowcami w dziedzinie statystyki.
Zdobyte umiejętności, mamy nadzieję, stanowią dla uczniów cenne doświadczenie uzupełniające wiedzę zdobytą podczas lekcji statystyki w naszej szkole.
Organizatorem wycieczki była p. Agnieszka Drapińska i p. Ewa Kowalik