Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczą w projekcie realizowanym przez Agencję Rozwoju Regionu Kutnowskiego pn. „I Turniej przedsiębiorczości młodzieży powiatu kutnowskiego  - Twój biznes przyszłością regionu”. Patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta Kutnowski i Prezydent Miasta Kutno, medialny – Media ARRK sp.zo.o oraz IMEDIA s.c. .  Partnerami programu są: Kutnowski Dom Kultury oraz Firma G3 Poland.

turniejpp

Do projektu zostali zaproszeni  uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu kutnowskiego oraz nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne z  podstaw przedsiębiorczości. Jego celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz podniesienie poziomu wiedzy w tym zakresie. 

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Ewa Szymczak