Dzień 1 marca został  ustanowiony Światowym Dniem Żołnierzy Wyklętych, upamiętniając w ten sposób żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.   Po zakończeniu II wojny światowej podjęli oni  trud walki o wolną i niepodległą Polskę. Nie zgodzili się na nowy,  pojałtański porządek.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły bardzo aktywnie włączyli się w uczczenie tegorocznego święta.   W szkolnym etapie konkursu historycznego „ Żołnierze Wyklęci –obudźcie Polskę!” wzięło udział 20 uczniów. Organizatorami  trzeciej edycji byli parlamentarzyści  z województwa łódzkiego: posłowie na Sejm RP Piotr Polak, Robert Telus i  senator RP Przemysław Błaszczyk. Czworo uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki pojechało  na eliminacje międzyszkolne do Łowicza . W Łowiczu, w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju naszą szkołę reprezentowali: Piotr Rojek z  klasy II TE, Mateusz Brząkała  z klasy III TL, Marta Kożuchowska z klasy  IV TH i  Aleksandra Sobczyk z klasy  IV TOT. Koordynatorami przygotowań byli nauczyciele historii: p. Grzegorz Jaskułowski i p.Piotr Bielicki.

Kolejnym punktem obchodów był udział pięciu uczennic  w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  pt.:  Żołnierze Wyklęci - pomorscy konspiratorzy” zorganizowanym przez europosłankę  Annę Fotygę. Naszą szkołę na konkursie reprezentowały prace: Marty Niewiadomskiej i Kingi Adamczewskiej  z klasy I TOR, a także  Sylwii Biegalskiej, Elwiry Łuczyńskiej i Klaudii Błaszczyk z klasy  II TOR . Opiekunami byli: p. Anna Dębska i p. Piotr Bielicki.

Ważnym wydarzeniem obchodów była wizyta, w dniu 8 marca,  przedstawiciela  IPN w Łodzi dra Krzysztofa Latochy, który przygotował wykład poświęcony Żołnierzom Wyklętym. W wykładzie wzięły udział klasy: IV TOR i IV TL a także klasa I TE. Koordynatorem  wizyty była p. Iwona Smolińska.

W dniu święta  1 marca uczniowie klasy III TOR pod kierunkiem p. Roberta Wilczyńskiego i p. Grzegorza Jaskułowskiego  przygotowali dwie wystawy poświęcone Żołnierzom Niezłomnym.

Podsumowaniem obchodów „Dnia Żołnierzy Wyklętych” będzie udział uczniów naszej szkoły w seansie filmowym. 19 kwietnia   w Kutnowskim Domu Kultury obejrzą film pt: „Historia Roja”. Koordynatorem tego wydarzenia  jest p. Grzegorz Jaskułowski.