07 kwietnia br. odbył się I Międzyszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Organizatorami byli: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi sekcja Prewencji i Promocji oraz Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie.

Celem konkursu było upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu bhp wśród uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

  • Jakub Graczyk uczeń klasy I TL
  • Błażej Heleniak uczeń klasy I TL
  • Klaudia Kubiak uczennica klasy I TL
  • Milena Kawka uczennica klasy II TL
  • Klaudia Sikorska uczennica klasy II TL
  • Kacper Szymaniak uczeń klasy II TL
  • Kacper Wojciechowski uczeń klasy II TL
  • Marcin Zagórowski uczeń klasy II TL

Wyróżnienie otrzymała Milena Kawka.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Ewa Kowalik.