Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie został uhonorowany w Ogólnopolskim Konkursie "Teatr szkolny - edukacja kulturalna młodego człowieka" zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Działania konkursowe trwały kilka miesięcy i obejmowały szeroki wachlarz zadań.

Najważniejsze z nich to: przygotowanie przedstawienia teatralnego i zaprojektowanie plakatu oraz przeprowadzenie konkursów szkolnych: recytatorskiego, wiedzy o wybranym aktorze i wiedzy o teatrze. Ponadto zostało zorganizowane spotkanie z panem Krzysztofem Ryzlakiem - reżyserem i prowadzącym Grupę Teatralną "od jutra" oraz przygotowany Szkolny Dzień Talentów, w czasie którego uczniowie mogli zaprezentować swoje zainteresowania artystyczne. W ramach konkursu uczniowie "Grabskiego" byli na spektaklu w Teatrze Wielkim w Łodzi i napisali jego recenzję.

Wiele zadań było realizowanych przez młodzież działającą w szkolnym kole teatralno-dziennikarskim, przy dużym zaangażowaniu całej społeczności "Grabskiego".
Koordynatorkami konkursu były: pani Dorota Chojnacka (opiekun koła) oraz pani Halina Sankowska i pani Monika Kowalska.

Warto wspomnieć, że przygotowany spektakl "Zimą" na motywach dramatu Szaloma Asza prezentowany był ośmiokrotnie mieszkańcom Kutna i powiatu.

Uczniowie"Grabskiego" chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym i planują kolejne projekty artystyczne.