Uprzejmie informuję, że w dniu 26 sierpnia 2016 roku (piątek) od godz. 11.00
w sekretariacie szkoły wydawane będą świadectwa, dyplomy i suplementy z odbytych w sesji letniej egzaminów zawodowych:
potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie.

Po odbiór świadectw i dyplomów należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.