29 września uczniowie klasy II TI wzięli udział w lekcji muzealnej przeprowadzonej w Muzeum Regionalnym w Kutnie przez p. Wasilija Dworeckiego.

Podczas wizyty w Muzeum uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę stałą dotyczącą dziejów Ziemi Kutnowskiej i środowiska naturalnego - od epoki kamienia do nowożytności. Zapoznali się z ekspozycją dotyczącą folkloru oraz handlu i gospodarki, a także koegzystencji czterech wyznań w naszym regionie – katolickiego, mojżeszowego, protestanckiego i prawosławnego.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac pani Krystyny Brzozowskiej oraz wystawa stała „Rzeźba po kutnowsku”. Dzięki tej pouczającej wycieczce uczniowie poznali wiele nowych i interesujących faktów na temat Kutna i okolic.

Organizatorem i opiekunem wycieczki był p. Rafał Prętkiewicz.