W dniach 11 i 20 października odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne w ramach kolejnego wspólnego projektu Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie i TPZK „Zielono nam – uczymy się, jak dbać o środowisko przyrodnicze powiatu kutnowskiego”. Celem wypraw było wzbudzenie świadomości ekologicznej uczestników i zapoznanie ich ze stanem środowiska w powiecie kutnowskim.

Udział w projekcie wzięli uczniowie klas I TE i I TOR oraz III TOR, II TL i II TI, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz TPZK, a opieką przewodnicką otoczył nas pan Andrzej Latos. Projekt mógł być realizowany dzięki Starostwu Powiatowemu w Kutnie - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz sponsorom nagród - firmie Toensmeier Kutno oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska. Serdecznie im dziękujemy.
 
W czasie trwania projektu młodzież odwiedziła Grupową Oczyszczalnię Ścieków  i sortownię w firmie Toensmeier, gdzie odbyły się prelekcje nt. oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej oraz sortowania i utylizacji odpadów. Naszą wiedzę nt. pomników przyrody w zespołach parkowo-pałacowych wzbogacił pan A. Latos, opowiadając przepięknie o poszczególnych okazach, które znajdują się na terenie parków w miejscowościach: Głogowiec, Łanięta, Suchodębie, Kąty, Sójki oraz Mieczysławów. 
Na zakończenie każdej z wycieczek odwiedziliśmy Borów - miejsce urodzin patrona naszej szkoły Władysława Grabskiego.
Współautorkami projektu były panie Elżbieta Trawczyńska i Halina Sankowska.