29 listopada w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego po raz drugi odbyła się akcja oddawania krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Przedstawiciele klas III i IV zdecydowali się oddać krew w myśl zasady „W zwyczajny dzień, zwyczajny człowiek popełnia nadzwyczajny czyn”. Koordynatorem akcji była J. Maruszewska.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji a w szczególności uczniom kl. IV TOR i III TH, którzy stanowili najliczniejszą reprezentację.

Kolejna akcja w lutym, zapraszamy.