Zespół Szkół nr.3 im. W.Grabskiego otrzymał Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi przyznany przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi. W ramach akcji „Twoja krew, moje życie” nasza szkoła przyczyniła się do uzupełnienia wiedzy na temat honorowego oddawania krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Koordynatorem akcji była p. Joanna  Maruszewska.
Niech to wyróżnienie będzie zachętą do dalszego udziału społeczności szkolnej w tej szczytnej akcji.