W ramach współpracy naszej szkoły z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej uczniowie klasy I TOŚ uczestniczyli w XXVII Seminarium Uczniowsko – Studenckim pod hasłem „Problemy Ochrony Środowiska”. Celem spotkania była wymiana wiedzy i informacji na temat stanu środowiska, rodzaju i źródeł jego zanieczyszczeń oraz metod zapobiegania zagrożeniom. Młodzież brała udział w kilku sesjach tematycznych: referatowej, plakatowej, posterowej i Eko wynalazek. Następnie uczniowie zwiedzali: Laboratorium Nanotechnologii i Energii Wodorowej, Laboratorium Technologii Wody i Ścieków, Laboratorium Procesów Podstawowych oraz uczestniczyli w pokazach najnowocześniejszych trendów w technologiach ochrony środowiska i energetyki odnawialnej. 

Seminarium odbywało się w najnowszej inwestycji Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - w nowoczesnym budynku dydaktycznym LabFactor.