23 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Magdaleną Zielak- technologiem w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie. Tematem wykładu była utylizacja i sposoby zagospodarowania osadów ściekowych.
Jest to ważny problem nie tylko dla ekologów.  Powstające przy oczyszczaniu ścieków osady są odpadami,ale odpowiednio przetworzone mogą być źródłem energii cieplnej i elektrycznej lub znaleźć zastosowanie w rolnictwie. Oczywiście wymaga to wykorzystania nowych technologii i urządzeń,ale wydaje się  konieczne, gdyż ilość   osadów powstających  rocznie  jest znaczna. Jednocześnie za ich nieprawidłowe wykorzystanie mogą grozić wysokie kary.Osady będące produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków  są  ważnym elementem gospodarki.

W spotkaniu uczestniczyła klasa II TL pod opieką pana dyrektora Wojciecha Banasiaka.