budynek

Szanowni Państwo,

Szkoła jest miejscem wyjątkowym i szczególnym. To miejsce spotkań, wymiany myśli, poglądów, doświadczeń. To tu w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia tworzą się silne więzi emocjonalne, rodzą przyjaźnie, pojawiają inspiracje i realizują pasje.

Także tu nauczyciele, pracownicy szkoły, absolwenci, uczniowie, rodzice i wspierający ich przyjaciele szkoły, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji, organizacji - dążą do wspólnego celu. 

Dziękujemy Państwu za udział w jubileuszu 85 – lecia, XII Święcie Szkoły i uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych.

Miło nam, że mogliśmy wspólnie wspominać, cieszyć się z sukcesów i osiągnięć. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony nam czas. 

 

Społeczność Zespołu Szkół Nr 3

im. Władysława Grabskiego w Kutnie