30 maja uczniowie klasy III TL pod opieką pani wicedyrektor Henryki Engel, wychowawczyni p. Doroty Chojnackiej i pana Radosława Charążki  udali się na wycieczkę przedmiotowo-krajoznawczą. 

Najpierw pojechali do Arkadii, gdzie spacerowali po romantycznym parku i zwiedzali tajemnicze budowle: świątynię Diany, domek gotycki, dom murgrabiego czy akwedukt.

Następnie udali się do Nieborowa. Tam mogli podziwiać piękny barokowy pałac i znakomicie utrzymany ogród.

Z Nieborowa  pojechali do skansenu w Maurzycach. Dawne chaty wyposażone były w sprzęt używany niegdyś przez chłopów. Przyglądając się gospodarstwom, wiatrakowi, staremu kościołowi i rozciągającym się wokół polom młodzi ludzie mogli odnieść wrażenie,że znaleźli się  w Lipcach,a na powitanie wyjdzie im za chwilę któryś z bohaterów powieści Reymonta.

Wycieczka dostarczyła młodzieży wielu wrażeń,ale przede wszystkim wzbogaciła ich wiedzę na temat kultury baroku, sentymentalizmu i romantyzmu. Arkadia, Nieborów i Maurzyce to dla uczniów klasy III TL ważne miejsca na mapie literackiej.