26 września odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Damian Pietrzak z klasy IIITL. Powitał zgromadzanych gości , a przede wszystkim bohaterów tego szczególnego dnia:

  • Kl. TL wraz z wych. p. Magdaleną Trzeciak-Józwiak
  • Kl. I TI wraz z wych. p. Piotrem Szutoczkinem
  • Kl. I TE  wraz z wych.p. Agnieszką Sędkowską
  • Kl. I TOR wraz z wych.p.Moniką Kowalską
  • Kl. I TH/TOŚ wraz z wych. p. Aleksandrą Rossą

2017slubowanie


Uczniowie klas pierwszych oficjalnie dołączyli do społeczności Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego.  Powtarzając słowa roty zadeklarowali świadomie i odpowiedzialnie korzystać z praw i obowiązków ucznia, reprezentować godnie naszą szkołę, szanować jej 85-letnią tradycję, być uczciwymi i wiernymi zasadom etycznym.  Głos zabrał także p. dyrektor Wojciech Banasiak podkreślając trafny wybór szkoły, ale i trud dydaktyczny, moralny w związku z realizowaniem wzorowej postawy uczniowskiej. Pierwszoklasiści zaczynają nowy etap edukacji, ale i nowy etap życia. Cieszymy się , że wybrali naszą szkołę i właśnie nasi nauczyciele i uczniowie będą towarzyszyć im w tej czteroletniej podróży edukacyjnej, by nabyć nowych doświadczeń ku drodze pełnej dojrzałości i dorosłości. Symbolem przynależności do społeczności szkolnej są legitymacje ,które wręczyli uczniom wychowawcy klas pierwszych oraz dyrektor szkoły Wojciech Banasiak.  Klasy pierwsze przygotowały również krótkie występy artystycznie ,pokazali w nich umiejętności wokalne, literackie i plastyczne. Prezentacje spotkały się z aplauzem publiczności i ujawniły liczne talenty artystyczne.

Cała społeczność szkolna na czele z  panem dyrektorem Wojciechem Banasiakiem życzy wszystkim pierwszakom samych sukcesów dydaktycznych, motywacji do pracy, dużo radości i uśmiechu podczas codziennych obowiązków.

Śmiało i odpowiedzialnie ruszajcie po nowe przygody! Powodzenia!