Wrześniową tradycją „Grabskiego”  są wyjazdy integracyjne klas pierwszych. W tym roku szkolnym nasi uczniowie wraz z  wychowawcami odwiedzili Nieborów i Oporów. Podczas wycieczki mieli możliwość wzajemnego poznania swoich zespołów klasowych, budowali relacje rówieśnicze, ćwiczyli współpracę i  komunikację. Dlatego warsztaty poprowadzone przez panią pedagog Magdalenę Golonkę oraz panią psycholog Agnieszkę Drążkiewicz wzbudziły ogromne zainteresowanie młodzieży. Uczniowie chętnie pracowali ze sobą podczas gier i zabaw, które miały na celu usprawnienie relacji interpersonalnych i lepsze poznanie swoich klas. Sportową rywalizację zespołów klasowych przygotowali i nadzorowali nauczyciele wychowania fizycznego – p. A. Szymańska, p. B. Jóźwiak, p. P.Kubicki. Dodatkową atrakcją warsztatów integracyjnych było zwiedzanie.

2017integracja

Klasa I TOR wraz z wychowawczynią p. Moniką Kowalską oraz kl. ITH/TOŚ  wraz z wychowawczynią p. Aleksandrą Rossą obejrzały barokowy pałac Radziwiłłów z ogrodem w Nieborowie. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach – „Taniec dworski” (kl. I TOR) , „Z wizytą u książąt Radziwiłłów” (kl. I TH/TOŚ) przeprowadzonych w ramach projektu „Kultura Dostępna”. Projekt  był  realizowany z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast klasy I TE z wych. p. A. Sędkowską, I TL z wych. p. M. Trzeciak- Jóźwiak, I TI z wych. p. P. Szutoczkinem odwiedziły zamek w Oporowie, a także wysłuchały lekcji muzealnej dotyczącej średniowiecznego etosu rycerskiego i jego kulturowych przemian na przestrzeni wieków. Niekwestionowaną atrakcją było ognisko w gospodarstwie agroturystycznym dla kl.I TOR  oraz I TH/TOŚ, zaś chłopcy z kl. I TI mogli sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z łuku, ćwiczenia te poprowadził kustosz Muzeum w Oporowie. Klasy I TE i TL odwiedziły Gminny Ośrodek Kultury w Leszczynku, gdzie wzięły udział w zajęciach artystycznych – malarskich, wokalnych, rzeźbiarskich. Wyjazdy integracyjne okazały się doskonałą formą rozrywki i edukacji. Wszyscy wrócili w doskonałych humorach i zapewne nawiązali trwalsze relacje koleżeńskie w swoich zespołach klasowych.