W pierwszym dniu X Festiwalu Szaloma Asza uczennice klasy III TOR i II TE wzięły udział w sesji popularnonaukowej poświęconej twórczości pisarza. Panel dyskusyjny z udziałem prof. Daniela Kalinowskiego, prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, mgr Mai Sowińskiej i mgr Małgorzaty Kalinowskiej związany był z najnowszą publikacją pt."Szalom Asz zapomniany? Lektury na dziś, nadzieje na jutro". 

Sesję poprzedziła projekcja filmu dokumentalnego "Asz i jego miasteczko", zrealizowanego na zlecenie MiPBP w Kutnie. Warto wspomnieć, że znalazły się w nim również zdjęcia ze spektaklu "Zimą", zrealizowanego przez szkolne koło teatralno-dziennikarskie na poprzednią edycję Festiwalu.

Wyjście zorganizowała p. Halina Sankowska