Zapraszam wszystkich do zapoznania się oraz do konsultacji społecznych

Projektu „Strategii rozwoju oświaty w Powiecie Kutnowskim na lata 2017 – 2021”.

Ww. dokument dostępny jest również do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

dyrektor szkoły

Wojciech Banasiak