Światowy Dzień Cukrzycy – World Diabetes Day 2017

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation - IDF) oraz Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization - WHO) jako odpowiedź na  obawy związane z nasilającym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie.

Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypomina, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne.

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest 14 listopada.

Każdego roku organizatorzy Światowego Dnia Cukrzycy koncentrują się na jednym temacie- w tym roku było to hasło: ,,Kobieta i mężczyzna - czy cukrzyca ma płeć?”

14 listopada w naszej szkole została przeprowadzona akcja informacyjno- edukacyjna związana z cukrzycą. Na szkolnym holu umieszczono plakaty i ulotki tematyczne oraz materiały dotyczące diet niskokalorycznych. Podczas długiej przerwy młodzież i nauczyciele mieli możliwość zmierzenia poziomu cukru we krwi. Badanie wykonywała pielęgniarka szkolna , pani Maria Pawlak. Akcji towarzyszyła projekcja prezentacji multimedialnej na I i II piętrze.