Już po raz kolejny w tym roku grupa wolontariuszy z ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego  odwiedziła pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej  na ulicy Krzywoustego 11. 

Szkolne Koło Wolontariatu swoją współpracę z Domem Opieki rozpoczęło w minionym roku szkolnym. Na  mocy podpisanej umowy między dyrektorem DPS-u  i  dyrektorem ZS nr 3 im. Grabskiego, grupa uczniów systematycznie odwiedza mieszkańców DPS-u, angażując się w zajęcia terapeutyczne w tutejszej świetlicy.

Wolontariusze, poznając mieszkańców tego Domu, kształtują swoją wrażliwość na potrzeby ludzi starszych, samotnych, wymagających stałej opieki i duchowego wsparcia.  Spotkania oraz rozmowy z mieszkańcami DPS-u są dla nich doskonałą lekcją wychowawczą, a także okazją do zdobycia pewnych życiowych doświadczeń.