Trwa akcja

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Wszystkie dary – żywność (głównie sładycze) zabawki, artykuły szkolne, środki czystości, odzież, itp.

zbieramy do 4 grudnia

sala 36 lub 42

Koordynatorzy: p. Szymańska, p. Golonka