Ideą przedsiębiorczości jest wspieranie inicjatyw młodzieży przez możliwość bezpośredniego kontaktu z inwestorami oraz  pomoc w realizacji  zadania szkoły w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

W dniach 13- 19 listopada 2017 nasza szkoła w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  realizowała program  pt. „ Otwarta firma ‘’.

Urzeczywistnienie  projektu ,,Otwarta firma” wiązało się z udziałem  młodzieży w wielu ciekawych spotkaniach i warsztatach z przedstawicielami następujących zakładów i instytucji :

- p. Małgorzatą Katarzyńską – doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kutnie;

- p. Małgorzatą Bielawską,   p. Aleksandrą Świerczyńską – pracownicami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kutnie;

- p. Agatą Kostecką, p. Sylwią Banasiak, p. Katarzyną Sędkowską – przedstawicielkami Urzędu Skarbowego w Kutnie;

- p. Aleksandrą Bielecką – Rzecznikiem Praw Konsumenta.

Podczas spotkań, warsztatów, prelekcji zaproszeni goście przybliżyli uczniom zasady funkcjonowania poszczególnych firm, zapoznali z oczekiwaniami pracodawców i procesem rekrutacji, przedstawili zasady podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Koordynatorami akcji były p. Ewa Kowalik , p. Ewa Szymczak, p. Agnieszka Drapińska, p. Sylwia Kubiak.