02.12. 2017r.  ogłoszone zostały wyniki III edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Religijnej CECYLIADA 2017 , zorganizowanego pod honorowym patronatem Biskupa Łowickiego ks. Andrzeja Franciszka Dziuby, Prezydenta Miasta Kutno p. Zbigniewa Burzyńskiego, Starosty Kutnowskiego p. Krzysztofa Debicha i Dziekana Kutnowskiego ks. Jerzego Swędrowskiego. 

Nazwa konkursu wywodzi się od imienia św. Cecylii, męczennicy, której wspomnienie obchodzimy 22 listopada. Jest ona  patronką muzyków, zespołów i śpiewu kościelnego.  Przesłuchania konkursowe odbyły  się  30 listopada 2017 r. w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kutnie. Jury w składzie: p. Anna Jeremus- Lewandowska - profesor sztuk muzycznych, doktor habilitowany, nauczyciel klasy śpiewu solowego Akademii Muzycznej w Poznaniu, p. Hieronim Lewandowski- członek Rady Fundacji Promocji Muzyki ARTIFEX, p. Kinga Szczepanik- muzyk, pedagog, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie, p. Teresa Karpińska - muzyk, pedagog, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie i p. Sławomir Pijanowski- prezes Regionalnego Towarzystwa Muzycznego, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie – wysłuchało wielu ciekawych wykonań pieśni religijnych. Oceniający specjaliści postanowili  w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne nagrodzić I miejscem duet reprezentujący ,,Grabskiego”- Aleksandrę Szukalską z kl. II TL i Julię Woźniak z kl. I TE. Uczennice do konkursu przygotowywała p. Emilia Koralewska. Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.