5 grudnia 2017 r. w auli Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu „Azymut Zawód II”.  

Organizatorami byli:

  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi z jednostkami podległymi:
  • Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Pabianicach,
  • Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ozorkowie,
  • Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Aleksandrowie Łódzkim,
  • Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Łęczycy.

Do celów konkursu należy  propagowanie wiedzy o rynku pracy, zapoznanie uczniów z bogatą gamą zawodów, uświadomienie zmiennego zapotrzebowania na określone kwalifikacje, wskazanie na stały proces zanikania jednych profesji i pojawiania się  innych, kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i promowanie postaw przedsiębiorczych, pobudzanie do refleksji na temat własnej kariery zawodowej, stwarzanie młodzieży możliwości osiągnięcia sukcesu w ramach budowania kariery zawodowej.

Na konkurs zgłoszono 126 prezentacji z całego województwa łódzkiego.  Praca Pauliny Łochyńskiej  z klasy IV TE  spotkała się z największym uznaniem jury i zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekunem uczennicy była pani Maria Pływacz