Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do wychowania patriotycznego. Liczne przedsięwzięcia: festiwale, konkursy poezji patriotycznej , apele , akademie, gazetki okolicznościowe, służą temu szczytnemu celowi , jakim jest wychowanie do wartości.

Czyż patriotyzm nie należy do tych  najważniejszych? Przecież miłość do ojczyzny , własnego narodu ,jest siłą napędową   działań, poświęcenia i służby dla kraju; dla pomyślności rodaków. Krzewienie patriotyzmu wiąże się z poszukiwaniem odpowiednich wzorców osobowych.  Są nimi bez wątpienia żołnierze drugiej konspiracji. Tysiące z nich, tuż przed i po zakończeniu II wojny światowej, nie mogąc pogodzić się z nową sytuacją polityczną i narzuconą przez ZSRS władzą, nie złożyło broni i kontynuowało walkę o niepodległą i sprawiedliwą Polskę. Los ,,żołnierzy wyklętych” był tragiczny. Ówczesna władza  ścigała ich, schwytanych  poddawała okrutnym torturom, a później zazwyczaj skazywała na śmierć: większość z nich na tę rzeczywistą, wszystkich zaś- na  cywilną. Żołnierze drugiej konspiracji mieli na zawsze zniknąć z dobrej ludzkiej pamięci: mieli zostać wyklęci- raz na zawsze. Za wierność złożonej przysiędze wojskowej życiem zapłacili m.in. rotmistrz Witold Pilecki, podpułkownik Franciszek Kwieciński, Danuta Siedzikówna i wielu innych.

W naszej placówce czcimy pamięć Niezłomnych uczestnictwem w VII już edycji konkursu.

W etapie szkolnym ,który odbył się  06 grudnia 2017 roku wzięła udział szesnastoosobowa grupa uczniów z klas I- IV. Oto rezultaty rywalizacji:

  • I miejsce zdobył Damian Święcki z klasy IV TL
  • II miejsce- Piotr Rojek z klasy IV TE i Jakub Szymański z klasy III TH

Komisja konkursowa nikogo nie sklasyfikowała na III miejscu.

Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do etapu regionalnego konkursu.                                       

Młodzież przygotowywali  p. Iwona Smolińska – wicedyrektor szkoły i p. Grzegorz Jaskułowski.