22 grudnia w naszej szkole odbyło się przedstawienie jasełkowe. Młodzież prezentowała wzruszające kolędy i wiersze, skłaniając odbiorców do zadumy nad kondycją duchową współczesnego człowieka. Uwagę  zwracała bardzo ciekawa scenografia.

Po przedstawieniu głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, który złożył wszystkim życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku.

Nasza szkoła ma wielu przyjaciół, którzy pamiętają o niej nie tylko w okresie przedświątecznym. Pan dyrektor Wojciech Banasiak odczytał życzenia, które nadesłali:  pani  Małgorzata Kidawa-Błońska -wicemarszałek Sejmu RP –prawnuczka patrona szkoły,  posłowie  na Sejm RP pan Piotr Polak, pan Tomasz Rzymkowski, pan Grzegorza Schreiber i pan  Tadeusz Wożniak ,  pan Robert Baryła-radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, pan Grzegorz Wierzchowski-Łódzki Kurator Oświaty, pan Krzysztof Debich Starosta Kutnowski i pan Marek Jankowski- Przewodniczący Rady Powiatu, pan  Zbigniew Burzyński-Prezydent Miasta Kutno i pan Grzegorz Chojnacki-Przewodniczący Rady Miasta Kutno, pani  Justyna Jasińska –dyrektor  Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Jego Ekscelencja Andrzej Franciszek Dziuba - Biskup Łowicki , pan profesor Piotr Kazimierski - Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, pan Grzegorz Grabski- prawnuk patrona szkoły oraz inne zaprzyjaźnione instytucje, ich dyrektorzy  i społeczności szkolne .

Przedświąteczny nastrój zaczął udzielać się zgromadzonym. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego –Damian Pietrzak- przekazał całej społeczności  życzenia świąteczne i noworoczne, a pan Piotr Kubicki przestrzegł przed niebezpieczeństwami podczas zimowego wypoczynku, Koniec apelu uświadomił wszystkim, że od Wigilii, dzielą nas już godziny...

Jasełka przygotowała pani Emilia Koralewska wraz z uczniami z klas: I TL, II TL, III TH, II TE, I TE, III TI, IV TL, IV TE, III TE, I TOŚ i I TOR. W przygotowaniu dekoracji pomagali uczniowie klas II TL i IV TL.