20 stycznia w restauracji ,,Korona” w Gostyninie odbył się bal studniówkowy uczniów klas maturalnych.

Władze szkoły, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, maturzyści i ich goście zostali powitani przez prowadzących uroczystość: Darię Kłosowską z klasy IV TE i Dominika Dębskiego z klasy IV TL. Poloneza tradycyjnie rozpoczynającego bal studniówkowy poprowadził pan dyrektor Wojciech Banasiak, któremu towarzyszyła uczennica klasy IV TL Natalia Kowalska. Za pierwszą parą podążały kolejne.  Zwyczajem naszej szkoły jest, że każdą klasę prowadzi jej wychowawca. Ruszył korowód uczestników- eleganckich dziewcząt i chłopców. 

Gdy wybrzmiały  dźwięki  poloneza głos zabrali prowadzący, którzy zauważyli, że ta noc jest ostatnią okazją do wspólnej,  beztroskiej zabawy. Następnie   przedstawiciel rodziców- organizatorów balu- pan Janusz Piaseczyński  zwrócił się do maturzystów życząc im śmiałości w stawianiu sobie celów i determinacji w ich osiąganiu, ale tego wieczoru – udanej zabawy. Pan Janusz Piaszczyński podziękował też panu dyrektorowi Wojciechowi Banasiakowi, pani wicedyrektor Henryce Engel i pani wicedyrektor Iwonie Smolińskiej za stworzenie szkoły, w której uczeń jest podmiotem, a nauczyciel jego życzliwym przewodnikiem po świecie wiedzy. Wyrazem uznania dla nauczycielskiego trudu stały się kwiaty, które uczniowie wręczyli swoim wychowawcom : klasa IV TL pani Dorocie Chojnackiej, klasa IV TE pani Joannie Maruszewskiej, klasa IV TOR pani Renacie Kubickiej, klasa IV TH pani Ewie Szymczak, a klasa IV TI panu Dariuszowi Lewińskiemu.

Potem głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, który podziękował rodzicom za przygotowanie wspaniałej studniówki. Zwrócił też uwagę na fakt, że młodzi ludzie  spotykają się tego wieczoru w szczególnych okolicznościach- na sto dni przed egzaminami maturalnymi, które będą sprawdzianem ich wiedzy, umiejętności i przepustką do dorosłego życia.  Nadeszła chwila, w której pan dyrektor Wojciech Banasiak dokonał oficjalnego otwarcia balu. Wszyscy zajęli miejsca przy stołach i obejrzeli przygotowanego przez pana Piotra Kubickiego poloneza, wykonanego przez reprezentantów klas maturalnych.

I rozpoczęła się zabawa. W trakcie jej trwania był czas na rozrywkę- kabaret przygotowany przez panią Dorotę Chojnacką, w którym główne role zagrali: Dawid Stoliński, Kamil Jarzębski, Jakub Kadziak, Damian Sobczak, Lilianna Czernielewska, Daria Kłosowska, Ewa Dryńkowska i Mateusz Kaźmierczak,  a w   pozostałych wystąpili reprezentanci wszystkich klas maturalnych. O północy podano wspaniały tort.  Zabawa trwała do godziny 6.00. Jak ją oceniają jej uczestnicy? Krystian z IV TI podkreślił, że bawił się świetnie, Ewa z IV TE zwróciła uwagę na okazję do pełnej integracji z klasą, Natalię z IV TL zachwyciła atmosfera, Przemek z IV TH chwalił układ poloneza pokazowego, dowcipny kabaret i smaczne jedzenia, Karina i Klaudia z IV TOR również akcentowały walory serwowanych dań oraz szczególny klimat radości łączący uczestników studniówki. Wszyscy zgodnie stwierdzają, że to była magiczna noc.

Warto jeszcze raz podkreślić, iż zabawa zorganizowana została przez rodziców uczniów klas maturalnych: panią Urszulę Dębowską, panią Dorotę Winiecką, pana Tomasza Kowalskiego, panią Iwonę Molendę, panią Małgorzatę Szymczak, panią Aleksandrę Wszołek, panią Iwonę Kowalską, panią Małgorzatę Rojek, pana Jacka Milczarka, panią Wiolettę Borucińska, panią Marlenę Brzozowską, panią Agnieszkę Szczepańską, panią Joannę Halt i pana Janusza Piaszczyńskiego. Koordynatorką działań wychowawców była pani Joanna Maruszewska.

Choć  studniówka powoli przechodzi do historii to na zawsze  pozostanie w pamięci uczestników jako ich pierwszy bal-  na progu dorosłości, choć jeszcze w aurze beztroski...