W dniu 08.03.2018 odbyły się kolejne zajęcia  z cyklu „Lekcje z pracodawcami”. Prelekcję na temat „Kierunek MOBILE .Wpływ nowoczesnych technologii na rozwiązania bankowe” wygłosili pracownicy I Oddziału Banku Pekao S.A w Kutnie: p. Michał Stajuda – dyrektor banku i p. Marcin Suliński – inspektor ds. sprzedaży.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji m.in. o biometrii/ weryfikacja na podstawie linii papilarnych, tęczówki oka , geometrii twarzy czy dłoni/,  o PEOPAY na smartfony. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i było podróżą w świat nowoczesności.