Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca 2018  roku (piątek)
od godz. 10:30 w szkole wydawane będą świadectwa 
z odbytych w sesji 1. styczeń-luty 2018 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

Jednocześnie informuję, że zdający, którzy nie zdali egzaminu
w styczniu-lutym 2018 - mogą składać deklaracje na egzamin
w sesji 2. czerwiec-lipiec 2018  do 29 marca 2018 r.

(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:
Informacje egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

        mgr inż. Wojciech Banasiak

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego