6 kwietnia uczennice klasy II TOŚ   odwiedziły kutnowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Spółka istnieje od 1997r.,  a przedmiotem jej działalności jest m.in. pobór, oczyszczanie i wprowadzanie wody do budynków, instytucji czy  zakładów produkcyjnych, odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych oraz eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej i sanitarnej.

 

W czasie wycieczki dziewczyny odwiedziły również Stacje Uzdatniania Wody mieszczącą się przy ul. Granicznej, do której woda surowa z poszczególnych studni głębinowych przesyłana jest  niezależnymi rurociągami tłocznymi, a następnie w procesie oczyszczania nadawana jest jej odpowiednia jakość. Miały także możliwość obejrzenia centralnej sterowni z ekranem synoptycznym obrazującym całościowo przebieg on-line procesu uzdatniania wody- na ekranie ukazany był m.in. schemat technologiczny, stany pracy poszczególnych urządzeń i aktualne parametry procesu.

Spacerując po obiekcie mogły obejrzeć pompownię sieciową złożoną z 4 pomp dla wody tłoczonej do sieci miejskiej - oddzielnie do magistrali północnej i oddzielnie do południowej. Bardzo złożony proces technologiczny przybliżyli uczennicom pracownicy stacji - pan Mariusz Ciastek i pan Piotr Maćczak

Organizatorką  wycieczki była pani Joanna Maruszewska.