Każdego roku w naszej szkole kilkanaście dni poświęcamy na realizację zadań profilaktycznych. Ich celem jest tworzenie właściwego, wspierającego środowiska szkolnego, dbałość  o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Podczas "Szkolnych Dni Profilaktyki" zachęcaliśmy uczniów do dbania o bezcenny skarb, jakim jest zdrowie własne i innych oraz uwrażliwialiśmy na potrzeby drugiego człowieka.

W ramach ,,Szkolnych Dni Profilaktyki” odbyły się następujące spotkania tematyczne:

 • 11 kwietnia -warsztaty przeprowadzone przez psychologa pana Jakuba Rychtera  „Profilaktyka cyberprzemocy i dopalaczy”-dla uczniów klasy I TOR.
 • 13 kwietnia - uczniowie klas III TI, III TH, II TH, II TOR uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z przedstawicielem projektu „ Bezpieczne więzi” panem Mariuszem Cieślakiem, który mówił o zagrożeniach płynących z  Internetu .
 • 16 kwietnia podczas spotkań z rodzicami omówione zostały
  realizowane obecnie działania dotyczące uzależnień i cyberprzemocy Spotkanie dla rodziców uczniów klas  I prowadził psycholog pan Jakub Rychter.
 • 18 kwietnia - uczniowie klas II TE oraz I TH wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym z komendantem Straży Miejskiej w Kutnie panem Ryszardem  Wilanowskim. Tematem rozmowy były: przemoc i cyberprzemoc oraz odpowiedzialność karna nieletnich za popełnione czyny.
 • 19 kwietnia policjantka z Komendy Powiatowej Policji
  w Kutnie pani Aneta Kowalska przeprowadziła ciekawą lekcję w klasach: I TL, I TE i II TI  dotyczącą odpowiedzialności karnej.
 • Przez cały miesiąc w  klasach maturalnych odbywały  się warsztaty dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem przeprowadzone przez panią pedagog Magdalenę Golonkę oraz panią psycholog Agnieszkę Drążkiewicz.
 • Został ogłoszony konkurs dla uczniów klas I na prezentację multimedialną  zorganizowany przez panią Magdalenę Golonkę i panią Monikę Kowalską.

Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym instytucjom za współpracę i wsparcie, które umożliwiły naszej społeczności zrealizowanie ,,Szkolnych Dni Profilaktyki” w tak atrakcyjnej formie.