Uprzejmie informuję, że 03 lipca 2018 roku  (wtorek) 
od godz. 10:30 w szkole (sala nr 3) wydawane będą 
świadectwa dojrzałości.

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście 
z dokumentem tożsamości.

 

Kutno, dnia 27 czerwca 2018 r.