Uprzejmie informuję, że termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Sesji 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019) przez uczniów/absolwentów upływa 09 września 2018 r.  Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje  - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły.

 mgr inż. Wojciech Banasiak
 Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

 Kutno, dnia 20 sierpnia 2018 roku