Uprzejmie informuję, że w dniu 31 sierpnia 2018  roku (piątek) od godz. 10:30 w szkole (sala nr 3) wydawane będą świadectwa, dyplomy i suplementy z odbytych w sesji letniej (czerwiec-lipiec 2018) egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Po odbiór świadectw, dyplomów i suplementów należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

Jednocześnie informuję, że zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji letniej (czerwiec-lipiec) 2018 - mogą składać deklaracje na egzamin w sesji 1. Zima (styczeń-luty 2019) do 09 września 2018 r. 
(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

        mgr inż. Wojciech Banasiak

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego